S5 Nowe Marzy - Dworzysko
Aktualności

Podpisanie umowy Konsultanta

W dniu 5 listopada 2015 r. podpisana została umowa pomiędzy Generalną Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad a Konsultantem tj. firmą TPF Sp. z o. o. na zarządzanie Kontraktem

W dniu 5 listopada 2014 r. podpisana została umowa pomiędzy Generalną Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad a Konsultantem tj. firmą TPF Sp. z o. o. na pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją Robót oraz zarządzanie Kontraktem pn.: „Projekt i budowa drogi ekspresowej S-5 na odcinku od węzła „Nowe Marzy” (bez węzła) do węzła „Dworzysko” (z węzłem) o długości około 23,3 km”.