S5 Nowe Marzy - Dworzysko
Aktualności

Oświadczenie o wydaniu nieruchomości

[18.07.2017] Zamieszczamy dla Państwa druk, stanowiący Oświadczenie o wydaniu nieruchomości.

"W przypadku, w którym dotychczasowy właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości objętej decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej odpowiednio wyda tę nieruchomość lub wyda nieruchomość i opróżni lokal oraz inne pomieszczenia niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 30 dni od dnia:

1) doręczenia zawiadomienia o wydaniu decyzji, o której mowa w art. 17,

2) doręczenia postanowienia o nadaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej rygoru natychmiastowej wykonalności albo

3) w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stała się ostateczna – wysokość odszkodowania powiększa się o kwotę równą 5% wartości nieruchomości lub wartości prawa użytkowania wieczystego."

 

Do pobrania:

Oświadczenie o wydaniu nieruchomości

Wniosek o wypłatę zaliczki

Oświadczenie z nr rachunku bankowego