S5 Nowe Marzy - Dworzysko
Aktualności

Ostatnie duże betonowanie na odc. 1 drogi S5

[15.02.2022] W dniu 14.02.2022 r. Wykonawca prowadził prace związane z betonowaniem dwóch ustrojów nośnych obiektu WS1-3a w miejscowości Sartowice. Są to ostatnie tego typu prace na Kontrakcie.

Będący w budowie wiadukt WS1-3a będzie ostatnim z obiektów mostowych, który  umożliwi Wykonawcy połączenie w całość trasy głównej drogi S-5 na odcinku 1. Poza podstawową funkcją obiektu - przeniesieniem ruchu pojazdów nad istniejącym ciekiem Czerwona Woda – warto zwrócić uwagę, że będzie on jednocześnie przejściem dla dużych zwierząt. Dotychczas istniejący przepust pod drogą krajową nie umożliwiał wszystkim zwierzętom bezpiecznego, bezkolizyjnego, pokonania przeszkody w postaci drogi. W związku z prognozowanym wzrostem ruchu pojazdów konieczne było zaprojektowanie i wybudowanie takiego typu obiektów wzdłuż drogi ekspresowej S-5.

Prace na obiekcie przebiegają zgodnie z założonym programem robót, w tej chwili ruch pojazdów na trasie Świecie – Nowe Marzy odbywa się po wcześniej zbudowanym w bezpośrednim sąsiedztwie wiadukcie WD1-3b, który docelowo będzie obsługiwał jedynie ruch lokalny. Zakończenie całej inwestycji jest zaplanowane na 27 sierpnia 2022 r.


Betonowanie obiektu WS1-3a w m. Sarowice