S5 Nowe Marzy - Dworzysko
Aktualności

Ostateczność decyzji ZRID dla odcinka I (Nowe Marzy-Dworzysko)

[07.12.2017 r.] W dniu 05.12.2017 r. Minister Infrastruktury i Budownictwa w drodze obwieszczenia zawiadomił o wydaniu decyzji z dnia 24.11.2017 r., ZNAK: DLI.3.6621.47.2017.PK.8

uchylającą w części i orzekającą w tym zakresie co do istoty sprawy, a w pozostałej części utrzymującą w mocy decyzję Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr 10/2017 z dnia 22 czerwca 2017 r., znak: WIR.V.7820.66.2016.AW, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi ekspresowej S-5 w województwie kujawsko-pomorskim (Nowe Marzy–Bydgoszcz–granica województwa kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego) na odcinku od węzła Nowe Marzy (bez węzła) do węzła Dworzysko (z węzłem) od km 1+798 do km 25+108.

Na podstawie przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego decyzja ZRID wydana przez Wojewodę stała się ostateczna z dniem - 24.11.2017r.

 

Link do obwieszczenia - kliknij