S5 Nowe Marzy - Dworzysko
Aktualności

Odwierty geotechniczne w m. Święte

[29.03.2019 r.] W dniach 28 - 29.03.2019 r.w m. Święte Zamawiający wykonał 3 odwierty geotechniczne podłoża w celu rozpoznania gruntów zalegających pod powierzchnią terenu.

Badanie służy do określenia parametrów takich jak:

- miąższość gruntów;

- poziom zalegania wód gruntowych;

- zagęszczenie gruntów;

Przeprowadzenie badań jest niezbędne dla potrzeb realizacji inwestycji związanej z budową drogi ekspresowej S5.