S5 Nowe Marzy - Dworzysko
Aktualności

Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego

[25.04.2017 r.] W Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy ukazało się obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

Na podstawie art. 49 oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.) dalej k.p.a., w związku z art. 11a ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2031 ze zm.), Wojewoda zawiadamia strony postępowania administracyjnego, że organ zgromadził wymagane prawem dokumenty w sprawie prowadzonej na wniosek Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad reprezentowanego przez pełnomocnika Giulio Parolari – Dyrektor Kontraktu S5 Nowe Marzy-Dworzysko reprezentującego Impresa Pizzarotti & C. S.p.A, w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn. „Projekt i budowa drogi ekspresowej S-5 na odcinku Nowe Marzy-Bydgoszcz-granica województwa kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego z podziałem na 3 części: Część 1 – Projekt i budowa drogi ekspresowej S-5 na odcinku od węzła Nowe Marzy (bez węzła) do Węzła Dworzysko (z węzłem) o długości około 23,3 km”

 

Link do dokumentu:  http://www.bip.bydgoszcz.uw.gov.pl/pl/ogloszenia/obwieszczenie-z-dnia-25-kwietnia-2017-r-0