S5 Nowe Marzy - Dworzysko
Aktualności

Obwieszczenie o rozpoczęciu realizacji inwestycji

[25.07.2017] Poniżej przedstawiamy Państwu obwieszczenie o planowanym rozpoczęciu robót przez Wykonawcę inwestycji. 

 

 

Po otrzymaniu w dniu 22.06.2017 r. decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z rygorem natychmiastowej wykonalności przez Wykonawcę Impresa Pizzarotti & C. S.p.A. Spółka Akcyjna Oddział w Polsce z upoważnienia Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, Wykonawca rozpoczął realizację inwestycji budowa drogi ekspresowej S-5 na odcinku Nowe Marzy - Dworzysko. Dnia 29.06.2017 r. Inwestor złożył do Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Bydgoszczy powiadomienie o planowanym rozpoczęciu robót z dniem 06.07.2017.

 

Droga ekspresowa S5 łączy cztery wielkie aglomeracje: Wrocław, Poznań, Bydgoszcz i Trójmiasto. Jest to jedna z kluczowych inwestycji drogowych na obszarze Polski, która stanie się także istotną częścią transeuropejskiej sieci transportowej. Na obszarze województwa Kujawsko - Pomorskiego zbudowanych zostanie 7 odcinków o łącznej długości prawie 130 kilometrów. Trasa rozpoczyna się w Nowych Marzach łącząc się z autostradą A1, a kończy na granicy z województwem wielkopolskim.

 

Dla odcinka 1 inwestycja zlokalizowana w powiecie: świeckim, na terenach gmin Dragacz i Świecie. W ramach budowy odcinka 1 drogi ekspresowej S-5 przewidziano budowę dwóch jezdni po dwa pasy o długości około 23,30 km. Dodatkowo przewidziano: budowę/przebudowę węzłów drogowych: Węzeł Nowe Marzy stanowi skrzyżowanie autostrady A1 Gdańsk – Toruń – Łódź z drogą krajową nr 5 i nr 91, Węzeł Sartowice na skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 1257C, węzeł Świecie Północ na skrzyżowaniu drogi ekspresowej S5 z drogą powiatową 1286C, węzeł Świecie Zachód na skrzyżowaniu drogi ekspresowej S5 z drogą krajowa nr 91 i drogą wojewódzką nr 240, węzeł Świecie Południe na skrzyżowaniu drogi ekspresowej S5 z drogą powiatową 1286C. Ponadto planowana jest również budowa Miejsca Obsługi Podróżnych I „Święte”, budowa obiektów inżynierskich oraz budowa i przebudowa istniejącej sieci dróg publicznych i dróg wewnętrznych, budowa chodników, ścieżek rowerowych i zatok autobusowych, budowa wzdłuż drogi ekspresowej dróg dojazdowych/serwisowych wraz ze zjazdami na przyległe działki, budowa systemu odwodnienia terenu. Wykonane zostaną również: zbiorniki retencyjne, drenaż, wycinka zieleni, zagospodarowanie terenu zielenią, budowa i przebudowa urządzeń infrastruktury podziemnej i naziemnej m.in. sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej, sieci kanalizacji deszczowej, sieci telekomunikacyjnej, sieci elektroenergetycznej wysokiego, średniego i niskiego napięcia, sieci gazowej wysokiego, średniego i niskiego ciśnienia związaną z likwidacją kolizji, wykonanie urządzeń ochrony środowiska m.in. ogrodzeń naprowadzających, przejść dla zwierząt, ekranów akustycznych.

 

Z góry bardzo przepraszamy za ewentualne utrudnienia jakie mogą powstać w związku z prowadzoną inwestycja.

 

Informacje o postępach realizowanej inwestycji można śledzić na stronie internetowej http://s5nowemarzy-dworzysko.pl

 

Informacja zostanie ogłoszona w lokalnych mediach oraz na ich stronach internetowych:

  1. Gazeta Pomorska ul. Wojska Polskiego 91, 86-100 Świecie, tel. 52 331 43 50, 332 45 75, gp.red-swiec@gpmedia.pl
  2. Nowe Świecie Redakcja i biuro ogłoszeń, ul. Batorego 2, 86-100 Świecie, tel. 502 488 205, kontakt@nSwiecie.pl
  3. Portal internetwoy Świecie24 ul. Kopernika 6, 86-100 Świecie, tel. 52 333 31 27 redakcja@swiecie24.pl
  4. Polskie Radio Pomorza i Kujaw S.A. ul. Gdańska 48/50 85-006 Bydgoszcz 52 327 40 00,radio@radiopik.pl