S5 Nowe Marzy - Dworzysko
Aktualności

Nowe płotki herpetologiczne na budowie

[12.04.2018 r.] Wykonawca w ostatnim czasie wykonywał prace polegające na montowaniu kolejnego systemu ogrodzeń zabezpieczających teren inwestycji przed wtargnięciem płazów i gadów.

Główną rolą ogrodzenia dla płazów jest ograniczenie śmiertelności płazów i ochrona szlaków migracji.

Płotki herpetologiczne zostały zamontowane w szczególności w dolinach rzecznych, w pobliżu jezior, zbiorników wodnych, cieków oraz w sąsiedztwie terenów podmokłych lub zabagnionych oraz innych terenów, które w trakcie przeprowadzonej inwentaryzacji określono jako szlaki migracji o istotnym znaczeniu dla lokalnych populacji i dużym znaczeniu szlaków połączonych z miejscami rozrodu.

Mają one wysokość 40cm oraz posiadają 5cm przewieszkę w górnej części, skierowaną w kierunku przeciwnym do terenu robót. Wykonane są z litego materiału szczelnie połączonego z gruntem.

Przedmiotowe płotki można obecnie zauważyć w m.in. w miejscowościach: Nowe Marzy, Sartowice, Wiąg, Morsk, Sulnowo, Sulnówko.

Łącznie ustawiono już kilka tysięcy metrów takich płotków.