S5 Nowe Marzy - Dworzysko
Aktualności

Montaż konstrukcji wiaduktu na obwodnicy m. Świecie

[05.04.2018 r.] W dniu dzisiejszym Wykonawca robót rozpoczął prace związane z montażem ustroju nośnego na nowobudowanym obiekcie inżynierskim (WS1-17 w km 20+710).

Ustrój nośny tworzą prefabrykowane belki sprężone typu odwróconego „T”, które wykonane są z betonu o wysokiej klasie wytrzymałości oraz cięgien sprężających. Belki tworzą konstrukcję nośną inżynierskiego obiektu drogowego pod budowaną drogę ekspresową S5 w kierunku Gdańska.