S5 Nowe Marzy - Dworzysko
Aktualności

Montaż belek mostowych na obiekcie WS1-3a w m. Sartowice

[21.12.2021] Trwają prace związane z montażem belek mostowych typu T na wiadukcie WS1-3a w ciągu trasy głównej S-5 na obu nitkach.

W dniu 20.12.2021 r. Wykonawca rozpoczął prace związane z montażem belek mostowych typu T na wiadukcie WS1-3a w m. Sartowice. Roboty montażowe zaplanowano w ciągu dnia (od 20 do 22 grudnia 2021 r.), natomiast transport elementów z uwagi na długość 21 m i ciężar belek wynoszący ok. 18 ton przeprowadzany jest w godzinach nocnych.

Budowany wiadukt WS1-3a będzie ostatnim z obiektów mostowych umożliwiających Wykonawcy połączenie w całość trasy głównej drogi S-5 na odcinku 1. Poza podstawową funkcją obiektu - przeniesieniem ruchu pojazdów nad istniejącym ciekiem Czerwona Woda – warto zwrócić uwagę, że będzie on jednocześnie przejściem dla dużych zwierząt. Dotychczas istniejący przepust pod drogą krajową nie umożliwiał wszystkim zwierzętom bezpiecznego, bezkolizyjnego, pokonania przeszkody w postaci drogi. W związku z prognozowanym wzrostem ruchu pojazdów konieczne było zaprojektowanie i wybudowanie takiego typu obiektów wzdłuż drogi ekspresowej S-5.

Prace na obiekcie przebiegają zgodnie z założonym programem robót, w tej chwili ruch pojazdów na trasie Świecie – Nowe Marzy odbywa się po wcześniej zbudowanym w bezpośrednim sąsiedztwie wiadukcie WD1-3b, który docelowo będzie obsługiwał jedynie ruch lokalny. Zakończenie całej inwestycji jest zaplanowane na 27 sierpnia 2022 r.


Montaż belek mostowych typu T na wiadukcie WS1-3a w m. Sartowice

Dzień 1 - poniedziałek Dzień 1 - poniedziałek Dzień 1 - poniedziałek Dzień 2 - wtorek Dzień 2 - wtorek Dzień 2 - wtorek Dzień 3 - środa