S5 Nowe Marzy - Dworzysko
Aktualności

Metaplantacja sasanki łąkowej

[02.06.2017 r.] W dniu 30 maja odbyła się metaplantacja sasanki łąkowej.

Prowadzone prace odbyły się pod nadzorem przyrodników (botaników) z firmy Ko-eco.

Rośliny pobierano wraz z systemem korzeniowym, kłącza, łodyga, liście, kwiaty (po przekwitnięciu) wraz z bryłą gleby. Podczas wykopywania roślin zwracano szczególną uwagę, aby wraz z sasanką nie przenosić występującego na tym siedlisku inwazyjnego gatunku nawłoci konkurencyjnej dla innych zbiorowisk roślinnych.  Okazy (ponad 100 kęp) przesadzano w doły o średnicy około 0,5 m i obsypano ziemią, a następnie podlano, wieczorem wystąpiły również opady deszczu. Miejsce wykonanej metaplantacji to oddział 373 pododdział b Leśnictwa Terespol na skarpach przy drodze leśnej. W tej lokalizacji również bytuje gatunek sasanki łąkowej, więc można przypuszczać iż są to tożsame warunki siedliskowe i będą sprzyjały wegetacji przesadzanych roślin. Użyty sprzęt : łopaty, taczka, skrzynki, wiadra, taśma do oznaczania .

Prace wykonywane były pod stałym nadzorem Konsultanta ds. nadzoru przyrodniczego – Wiktoria Razik i Olga Pałamarczuk.


Metaplantacja sasanki łąkowej
Dokumentacja fotograficzna z metaplantacji sasanki łąkowej

Sasanka łąkowa