S5 Nowe Marzy - Dworzysko
Aktualności

Kontynuacja etapu projektowego

[15.05.2020] Budimex kontynuuje roboty przygotowawcze polegające na analizie i weryfikacji materiałów wyjściowych i dokumentacji projektowej oraz przygotowaniu niezbędnych dokumentów do rozpoczęcia robót budowlanych, m.in. specyfikacji technicznych, projektu tymczasowej organizacji ruchu czy planu bezpieczeństwa na placu budowy. 

Ponadto trwają prace inwentaryzacyjne, a geolodzy i geodeci przeprowadzają pomiary. Po zakończeniu etapu projektowego, w ramach którego wykonawca jest zobowiązany do wykonania szeregu czynności określonych w kontrakcie, w tym przedstawienia programu prac projektowych oraz harmonogramu robót, Budimex przystąpi do robót budowlanych.