S5 Nowe Marzy - Dworzysko
Aktualności

Koniec przerwy zimowej na budowie

[19.03.2019 r.] W dniu 15 marca zakończyła się tzw. przerwa zimowa na odcinku 1 budowanej drogi ekspresowej S5 Nowe Marzy - Dworzysko.

Zgodnie z podpisanymi umowami Wykonawca musi przywrócić pełne zaangażowanie na terenie budowy.

Przez ostatnie miesiące, dzięki sprzyjającym warunkom pogodowym, Wykonawca realizował prace m.in.:

- zagęszczenie podłoża na budowie drogi serwisowej DS6 w m. Sartowice

- zbrojenie płyty pomostu obiektu (WS1-4) w m. Wiąg

- szalowanie, deskowanie oraz zbrojenie płyty ustroju nośnego obiektu (WS1-4) w m. Wiąg

- montaż belek na obiekcie (WS1-4) w m. Wiąg

- betonowanie ustroju nośnego obiektu (WS1-4) w m. Wiąg

- nasypy na budowie drogi serwisowej DS3 w m. Nowe Marzy

- wykopy

- wymiana gruntu

- humusowanie skarp

- przebudowa gazociągu

- przebudowa kolizji wodno-kanalizacyjnej, wodociągowej

 

Natomiast obecnie na budowie odcinka 1 Nowe Marzy - Dworzysko Wykonawca prowadzi następujące prace:

 - zagęszczenie warstw umocnionego podłoża w m. Święte

- zbrojenie fundamentu barier na obiekcie (PZ1-1a) w m. Nowe Marzy

- montaż prefabrykatów skrzynkowych w m. Nowe Marzy

- budowa ściany z gruntu zbrojonego na budowie wiaduktu w m. Sartowice

- przebudowa kolizji elektroenergetycznej w m. Święte