S5 Nowe Marzy - Dworzysko
Aktualności

Kolejne badania archeologiczne

[03.08.2017 r.] Rozpoczęcie kolejnych wyprzedzających badań archeologicznych.

W dniu 03.08.2017 r. Wykonawca rozpoczął wyprzedzające badania archeologiczne na kolejnym stanowisku – Wiąg 70, o powierzchni 26 arów, będącym w kolizji z budową drogi ekspresowej S5 na odcinku Nowe Marzy-Dworzysko. Badania polegają na monitorowaniu prac ziemnych związanych z inwestycją. W trakcie jego trwania można stwierdzić czy na nadzorowanym terenie występują nieruchome zabytki archeologiczne.


Badania archeologiczne - Wiąg 70
Dokumentacja fotograficzna

Dokumentacja fotograficzna z prac archeologicznych Dokumentacja fotograficzna z prac archeologicznych Dokumentacja fotograficzna z prac archeologicznych