S5 Nowe Marzy - Dworzysko
Aktualności

Informacja o przejmowaniu nieruchomości

[13.09.2017 r.] Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, przed protokolarnym przejęciem, od właściciela nieruchomości zabudowanym budynkiem mieszkalnym bądź budynkiem, w którym wyodrębniono lokal mieszkalny, zobowiązuje właścicieli do:

 

-  rozwiązania umów z gestorami mediów (woda, prąd, gaz itp.),

- jak również zgłoszenie obowiązku wymeldowania z zajmowanych budynków mieszkalnych czy lokali.

Czynności rozwiązania umów z gestorami mediów należy również dokonać w przypadku przejęcia pod inwestycję budynków gospodarczych, w sytuacji, w której tego rodzaju zabudowa posiada odrębne przyłącza wodociągowe, elektroenergetyczne, gazowe itp.