S5 Nowe Marzy - Dworzysko
Aktualności

Historia na budowie

[09.05.2018 r.] Zakończyły się prace związane z przenoszeniem części nieczynnego cmentarza ewangelickiego w m. Wiąg.

Na budowie drogi ekspresowej S5 ekshumowano groby znajdujące się na obszarze kolizji cmentarza z terenem inwestycji. Zaskoczeniem była ilość grobów zastana na ekshumowanej części cmentarza (obszar kilku arów). Wnioskując z ilości zinwentaryzowanych nagrobków spodziewano się kilkudziesięciu grobów a finalnie ekshumowano szczątki ponad 1000 osób. Wtórny pochówek wraz z symbolicznym upamiętnieniem miał miejsce na pozostałej części obiektu. Na dalszym etapie, po pracach porządkowych zostanie wykonane lapidarium w skład którego wejdą pozostałości po nagrobkach. Wyeksponowana zostanie zabytkowa płyta nagrobna z XVIII wieku, która jest jednym z najstarszych tego typu obiektów, znanych w naszym regionie.

 

Dodatkowo na budowie trwają prace polegające na wycince drzew oraz wykonuje się prace ziemne na długości całego odcinka (odhumusowanie).

Na budowanym obiekcie (PZ1-1a) w m. Nowe Marzy Wykonawca obecnie montuje konstrukcję z blachy falistej. Zbudowany w efekcie owalny przepust stanowić będzie przejazd w zakresie drogi serwisowej DS3.

Obecnie na budowie trwają również roboty związane z przebudową kolizji wodociągowych w m. Morsk.