S5 Nowe Marzy - Dworzysko
Aktualności

Frezowanie na DK5

[16.11.2017 r.] Na węźle Świecie Południe Wykonawca rozpoczął frezowanie warstw nawierzchni lewej jezdni.

Aktualnie Wykonawca przystąpił do rozbiórki (frezowania) istniejącej, zniszczonej nawierzchni na węźle Świecie Południe. Materiał powstały w trakcie frezowania nawierzchni jest cennym materiałem odzyskiwanym w procesie recyklingu. Otrzymany urobek z frezowania zostanie ponownie wykorzystany do umocnienia poboczy, jak również do budowy podbudowy na drogach serwisowych.