S5 Nowe Marzy - Dworzysko
Aktualności

Budowa przepustów ekologicznych

[08.02.2018 r.] Główny Wykonawca inwestycji polegającej na budowie drogi ekspresowej S5 na odcinku od węzła Nowe Marzy do węzła Dworzysko prowadzi pracę polegające na budowie przepustów ekologicznych dla małych zwierząt.

W chwili obecnej Wykonawca zakończył budowę przepustów pod drogą serwisową (DS4 w km 2+500 i 2+700) oraz górnych przejść dla zwierząt (DS6 w km 3+100 i 6+000).

Wybudowane przejścia pozwolą zwierzętom bezpiecznie przejść na druga stronę drogi oraz uniemożliwią im dostanie się na główną trasę drogi S5.

Aktualnie Wykonawca prowadzi zaawansowane prace na kolejnych przepustach w m. Nowe Marzy (km 2+500 pod S5 strona prawa), w m. Święte (km 4+100, 4+840), a także na obwodnicy m. Świecie (km 21+300).

Dodatkowo Wykonawca rozpoczął prace związane z budową kolejnego (ostatniego) górnego przejścia dla zwierząt  w m. Dworzysko (km 24+900).

Co więcej, Wykonawca wybuduje łącznie - 3 górne przejścia dla dużych zwierząt, oraz 14 tzw. przepustów ekologicznych, stanowiących dolne przejścia dla zwierząt małych.