S5 Nowe Marzy - Dworzysko
Aktualności

Budowa kolejnego przejścia dla zwierząt w m. Święte.

[18.01.2017 r.] W miejscowości Święte (km 6+000) Wykonawca jest w trakcie budowy kolejnego obiektu stanowiącego górne przejście dla zwierząt (PZ1-2A). 

Przedmiotowy obiekt będzie szlakiem migracyjnym, ponieważ zapewni zwierzętom swobodne i bezpieczne przemieszczanie się nad drogą ekspresową S-5. Do tej pory w związku z budową tego obiektu wykonano montaż konstrukcji Multiplate tworzących przepust. Przez aktualnie budowany przepust przebiegać będzie nowa droga serwisowa nr 6.