S5 Nowe Marzy - Dworzysko
Wrzesień 2018 r. - Zdjęcia z ziemi