S5 Nowe Marzy - Dworzysko
Styczeń 2021 r. - zdjęcia z ziemi