S5 Nowe Marzy - Dworzysko
Prace realizowane w okresie od 11.01.2021 r. do 17.01.2021 r.

We wskazanym okresie w zakresie robót mostowych wykonawca Budimex S.A.:

 • na obiekcie PZ1-1a (km 3+100, Święte) kontynuował zasypkę ławy fundamentowej w osi 4 oraz przygotowywał platformę pod montaż konstrukcji w osiach 3 i 4;
 • na obiekcie WD1-2 (km 3+724, Święte) rozpoczął przygotowania do montażu łożysk, montował deski gzymsowe oraz łożyska w osiach 1 i 3, rozebrał podparcie ciężkie poprzecznicy w osi 2 oraz deskowanie poprzecznicy pomiędzy belkami SSA w przęśle 2-3. Ponadto wykonał zbrojenie ścianki zaplecznej P1 i P3;
 • na obiekcie PZ1-2a (km 5+989, Sartowice) kontynuował montaż konstrukcji stalowej Supercore w osiach podpór P2 i P3;
 • na obiekcie WD1-5 (km 12+273, Sulnowo) wykonał zbrojenie dylatacji;
 • na obiekcie WS1-7 (km 14+039, Sulnowo) wykonał zbrojenie ustroju nośnego oraz zamontował zakotwienia kabli sprężających;
 • na obiekcie WS1-11 (km 17+773, Świecie) kontynuował zbrojenie przyczółków A i B;
 • na obiekcie WS1-12 (km 18+452, Świecie) kuł belki gzymsowe;
 • na obiekcie MS1-13 (km 18+912, Świecie) kontynuował naprawę zbrojenia strefy dylatacji przy podporze P9;
 • na obiekcie WD1-20 (km 23+684, Kozłowo) zdemontował bariery mostowe z kap, następnie zamontował zabezpieczenia BHP na kapach obiektu, a także usuwał nawierzchnię bitumiczną z kap chodnikowych (nad jezdnią prawą drogi S-5).

 

W zakresie robót drogowych Wykonawca:

 • na jezdni prawej trasy głównej od km 12+100 do 13+900 (Sulnowo) kontynuował rozbiórkę podbudowy;
 • na węzłach: Świecie Północ, Świecie Zachód, Świecie Południe kontynuował wycinkę drzew i krzewów;
 • od km 19+400 do 25+108 (Kozłowo) wykonał zasypkę pasa dzielącego i poboczy;
 • w ciągu głównym umacniał wyloty wpustów ściekiem skarpowym wraz z umocnieniem rowu;
 • od km 19+400 do 24+200 (Kozłowo) utwardzał pobocza pod bariery energochłonne;
 • na drogach dojazdowych DS-7 i DS-9 wykonał przepusty pod zjazdami.

 

W zakresie robót branżowych Wykonawca:

 • wykonał próbę szczelności kolektora dn500 oraz wybudował kolektor dn600 w km 12+300 (Sulnowo);
 • wykonał rurociąg dn300 w km 2+200 (Święte), rurociąg dn300 i dn400 w km 20+750;
 • wykonał wpusty deszczowe od km 12+290 do 13+610 (Sulnowo);
 • wybudował przykanaliki dn200 od km 12+290 do 13+550 (Sulnowo);
 • wybudował studnie w km 20+750 (Kozłowo);
 • montował wyloty prefabrykowane KPED OD KM 1+800 DO 24+400;
 • kontynuował przebudowę kolizji melioracyjnej nr 7 w km 7+700 (Sartowice);
 • kontynuował przebudowę kolizji melioracyjnej nr 8 w km 8+336 (Wiąg).