S5 Nowe Marzy - Dworzysko
Październik 2020 r. - zdjęcia z ziemi