S5 Nowe Marzy - Dworzysko
Listopad 2020 r. - stan istniejący