S5 Nowe Marzy - Dworzysko
Lista zatwierdzonych podwykonawców

Mając na względzie zabezpieczenie interesów wszystkich stron biorących udział w realizacji kontraktów na inwestycje drogowe, GDDKiA O/Bydgoszcz organizuje spotkania pomiędzy przedstawicielami inwestora, a podwykonawcami, dostawcami, usługodawcami.

 

Takie najbliższe spotkanie odbędzie się w poniedziałek 25 czerwca 2018 r. w godzinach od 10.00-12.00 w siedzibie GDDKiA w Bydgoszczy na ul. Fordońskiej 6.

 

W związku z powyższym prosimy o potwierdzenie telefoniczne udziału w w/w spotkaniu najpóźniej do dnia 15 czerwca 2018 r. -  pod numerem telefonu: 52 323 45 00

 

 

Uwaga!   Ważne informacje dla podwykonawców - kliknij

 

 L.p  Pełna nazwa podmiotu Data zatwierdzenia Zakres (skrócony)
1 AMSC Laboratorium Technologiczne Materiałów Budowlanych Sp. z o.o.
09.05.2018 r. Usługi polegające na kontroli betonu wyprodukowanego na Mobilnej Wytwórni Betonu Lafarge w Sulnówku.
2 ANKAR RAFAŁ WOJCIECHOWSKI 19.03.2018 r. Wynajem sprzętu wraz z operatorem i paliwem.
3 ANTARES ROMANIUK DZMITRY 22.01.2018 r. Udostępnienie pracowników wraz z brygadzistą, wyposażonych w indywidualną odzież oraz obuwie ochronne wraz z ważnymi badaniami lekarskimi do pracy związanej z budową mostów oraz przepustów.
4 ATLA MACIEJ OTULAK 25.09.2017 r. Wykonanie prac sanitarnych.
5 ATLA MACIEJ OTULAK 26.09.2017 r. Kompleksowe wykonanie obejmujące wszystkie kolizje instalacji wodnych i sanitarnych.
6 BUDMEL WOJCIECH ŻUK 24.01.2018 r. Kompleksowa przebudowa urządzeń melioracyjnych, kolidujących z przebiegiem budowanej drogi S5.
7  CEGIELNIA KARMELITA, Z. KOKOSZKA SP.J. 5.06.2017 r. Udostępnienie złoża oraz zezwolenie na prace wydobywcze piasku.
8  ECO-POL SP. Z O.O. 21.06.2017 r. Dostawa piasku.
9 ELIKOPOL BK Sp. z o.o. 21.12.2017 r. Dostawa na budowę geowłókniny do wymiany gruntu i kolumn.
10 P.P.H.U EKO-ZIELEŃ DASZKOWSKI ADRIAN 17.07.2017 r. Wycinka i karczowanie korzeni kolidujących z projektowanym przebiegiem drogi ekspresowej S5.
11 EKOTECH TRADE SP Z O.O. 28.12.2017 r. Dostawa na budowę drogi spoiwa Terfra 15 i Terfa 25.
12 ENERGA-OPERATOR S.A. ODDZIAŁ W TORUNIU 16.08.2017 r. Określenie praw i obowiązków stron związanych z realizacją i finansowaniem przebudowy urządzeń elektroenergetycznych.
13 EMARF PIOTR KONOWALIK 17.04.2018 r.

Najem sprzętu wraz z operatorem i paliwem.

14 EUROZNAK S.C. T. BYCZEK 07.07.2017 r. Kompletna tymczasowa organizacja ruchu.
15 FABRYKA WAG KALISTO SP. Z O.O. 02.08.2017 r. Dostawa na budowę i instalacja wag samochodowych.
16 FHU MARIUSZ KUSIOŁEK 27.03.2018 r. Wynajem sprzętu.
17  GEOGLOB SP. Z O.O. 19.10.2016 r. Opracowanie map sytuacyjno-wysokościowych, wykonanie projektu.
18 GEOPROGRAM WOJCIECH ANDRZEJEWSKI 10.08.2017 r. Badania geotechniczne podczas wykonywania prac.
19

GIBAS- Dźwigi Adam Gibas

08.05.2018 r. Wynajem dźwigu wraz z operatorem i paliwem.
20  GT PROJEKT SP. Z O.O & CO. SP.K 14.11.2016 r. Opracowanie prac geologicznych.
21 HARD-COMP LAR MICHAŁ 24.10.2017 r. Udostępnianie pracowników wraz z brygadzistą wyposażonych w indywidualną odzież oraz obuwie ochronne.
22

HERKULES S.A

25.05.2018 r. Najem sprzętu z operatorem.
23  HGS CONSULTING SP. Z O.O. 03.11.2016 r. Badania geotechniczne.
24  HSE CONSULTING SP. Z O.O.  06.03.2017 r. Zapewnienie nadzoru nad zgodnością działań Wykonawcy i jego partnerów.
25  HTI SP. Z.O.O CENTRUM SP.K 18.05.2017 r. Dostawa prefabrykowanych elementów skrzyniowych ze skrzydełkami prefabrykowanymi oraz półkami.
26  INSTYTUT BADAWCZY MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH SP. Z O.O. 21.02.2017 r. Kompletna obsługa wykonania wszystkich badań przewidzianych w PFU.
27 INTER GROUP POLSKA SP. Z O.O. 10.08.2017 r. Wykonanie czynności fizycznej ochrony mienia zaplecza budowy.
28

INRECO-EMULSJE SP. Z O.O.

11.06.2018 r. Dokonywanie przed Dostawcę na rzecz Odbiorcy dostaw następującego asortymentu : Kationowa emulsja asfaltowa C60B10ZM/R.
29

IMPRESSION SP. Z O.O.

20.02.2018 r.

Wykonawca zleca, a Podwykonawca przyjmuje do wykonania MCE maszyną stacjonarną KMA odcinki , i Stabilizacja gruntu odcinków.

30 IRBUD SŁAWOMIR GARLEJ 21.12.2017 r. Świadczenie usług transportu piasku z kopalni Kozłowo.
31 JAROSŁAW CHMIELEWSKI ZAKŁAD USŁUGOWO-HANDLOWY BUDOWA I UTRZYMANIE DRÓG 30.10.2017 r. Utrzymanie drogi.
32  JUSTYNA MYŚKIEWICZ-NOWACKA, CENTRUM USŁUG JUSTYNA MYŚKIEWICZ 09.12.2017 r. Inwentaryzacja istniejących dróg i budynków.
33  KO-ECO ANDRZEJ KOZACZYK 09.12.2017 r. Nadzór przyrodniczy.
34 LAFARGE KRUSZYWA I BETON SP. Z O.O. 02.11.2017 r. Dostawa na budowę materiałów budowlanych.
35 LAFARGE CEMENT S.A 02.11.2017 r. Dostawa na budowę materiałów budowlanych.
36 LAFARGE CEMENT S.A, RS BETON SERWIS 16.11.2017 r. Kompleksowa usługa relokacji i montażu wytwórni betonu LIEBHERR MOBIL MIX.
37 LS CONSTRACTING SP. Z O.O. 11.12.2017 r. Świadczenie usług transportu z kopalni Kozłowo i Górna Grupa i do innych kopalni Zleceniodawcy.
38 LS CONTRACTING   SP. Z O.O. 27.02.2018 r.   Najem sprzętu wraz z operatorem i paliwem oraz Dokumentacją Techniczną oraz wszystkie niezbędne dokumenty dotyczące transportu, jak również całą dokumentację wymaganą w Kontrakcie Głównym.
39 MACCAFERRI POLSKA SP. Z O.O 07.11.2017 r. Dostawa na budowę geotkaniny PET dla wzmocnienia gruntu.
40 MACIEJ BERNDT MARCIN ZABOROWSKI SP. J. 05.12.2017 r.

Dostawa EXW pospółki z kopalni Dostawcy w m. Dźwierzno, zawierająca: wydobycie i załadowanie, mieszanie i wszystkie pozwolenia/koncesje na wydobywanie, podatki, usunięcie warstwy uprawnej, czynności związane z odnową roślinności, waga.

41  MOSTY GDAŃSK SP. Z O.O. 19.10.2016 r. Opracowanie Projektu Przedsięwzięcia i sporządzenie Dokumentów Wykonawcy.
42 NIWELATOR BYDGOSZCZ SP. Z O.O. 25.07.2017 r. Wyburzenie budynków kolidujących z projektowanym przebiegiem drogi ekspresowej S5.
43 NIWELATOR BYDGOSZCZ A PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE WABUD ADRIAN DAJNIK 29.12.2017 r. Wynajmujący oddaje do dyspozycji Najemcy maszyny oraz gwarantuje dysponowanie operatorami tych maszyn.
44 NIWELATOR BYDGOSZCZ SP. Z O.O. A FIRMĄ ECO-POL SP. Z O.O. 12.01.2018 r. Wykonanie demontażu i utylizacji elementów budynków zawierających azbest we wszystkich obiektach będących przedmiotem rozbiórki .
45 NIWELATOR BYDGOSZCZ SP.Z O.O. A PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE WABUD ADRIAN DAJNIAK 29.01.2018 r. Wynajmujący oddeleguje od 2 do 8 pracowników do wykonywania prac w ramach zlecenia uzyskanego przez Najemcę.
46 NIWELATOR BYDGOSZCZ SP. Z O.O. A PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE PK BUD PRZEMYSŁAW KOZŁOWSKI 31.01.2018 r. Wynajmujący oddeleguje od 2 do 8 pracowników do wykonywania prac w ramach zlecenia uzyskanego przez Najemcę.
47 NIWELATOR BYDGOSZCZ SP. Z O.O. A PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE PRZEBUD KAROLINA KOZŁOWSKA 31.01.2018 r. Wynajmujący oddeleguje od 2 do 8 pracowników do wykonywania prac w ramach zlecenia uzyskanego przez Najemcę.
48 PAWEŁ KULA 03.08.2017 r. Świadczenie usług konsultacyjnych dla pracowników i współpracowników Działu Technicznego.
49  PBG OIL AND GAS SP. Z O.O. 07.06.2016 r. Kompleksowe opracowanie projektu przebudowy sieci gazowej.
50 PEKABEX BET S.A. 27.04.2018 r. Dostawa na budowę belek mostowych MG.
51

PM BUDOWNICTWO PAWEŁ MISTERKA

22.05.2018 r.

Transport materiału z kopalni: Kozłowo V-Kozłowo IV- Alwikor- Dźwierzno- Koronowo z  uwzględnieniem transportu powrotnego.

52 P.H.U 4ROAD PIOTR PRĘTKI 25.09.2017 r. Opracowanie projektów tymczasowej organizacji ruchu dla prac związanych budową drogi ekspresowej S5.
53 P.H.U Transkop Grzegorz Ćmielarz 14.03.2018 r.

Świadczenie usług transportu piasku  z kopalni Kozłowo.

54

P.H.U. TRANS-SPED

05.04.2018 r.

Najem sprzętu wraz z operatorem i paliwem

55 P.P.H.U "MARWOOD" MARCIN MIŚ 02.11.2017 r. Udostępnienie pracowników wraz z brygadzistą, wyposażonych w indywidualną odzież oraz obuwie ochronne.
56 P.P.H.U "MARWOOD"  MARCIN MIŚ, A "JACBUD" JACEK SKOWROŃSKI 26.02.2018 r. Udostępnianie pracowników wraz z brygadzistą,wyposażonym w indywidualną odzież oraz obuwie ochronne wraz z ważnymi badaniami lekarskimi do pracy związanej z budową mostów oraz przepustów.
57 PP-H GRALBET Sp. z o.o. 08.05.2018 r. Dostawa na budowę belek prefabrykowanych typu Kujan.
58 PPI CHROBOK S.A. 29.12.2017 r. Wykonanie stałych oraz tymczasowych ścianek szczelnych dla obiektów posadowienia obiektów mostowych, wykonanych z materiału dostarczonego przez Podwykonawcę.
59 PPI CHROBOK S.A 19.04.2018 r.

Wykonanie pali betonowych o średnicy 400 mm z technologią FDP, dla konsolidacji nasypu.

60  POLSERVICE GEO SP. Z O.O.  16.12.2016 r. Obsługa geodezyjna budowy.
61 PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE IW-MAR IWONA URBAŃSKA 08.02.2018 r.

Świadczenie usług transportu piasku z kopalni Kozłowo, Górna Grupa, Dźwierzno, Koronowo oraz innych kopalni na żądanie Zleceniodawcy.

62

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "LIBRA"

29.05.2018 r.

Udostępnianie zwykłych oraz wyspecjalizowanych pracowników wraz z brygadzistą.

 63

PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERYJNE INSTAL SP.Z O.O. SP. KOMANDYTOWA

05.06.2018 r. 

Kompleksowe usunięcie kolizji gazowych w sekcji 1  zgodnie z projektem wykonawczym

64  S.T.I. POLSKA SP. Z O.O. 09.12.2016 r. Architektoniczny i konstrukcyjny projekt wszystkich obiektów inżynierskich.
65

 SAG ELBUD GDAŃSK S.A.

22.09.2016 r.

Wykonanie przebudowy linii WN z drogą S5 (projekt techniczny, roboty).
66

SAG ELBUD GDAŃSK S.A.

08.09.2017 r.

Kompleksowa przebudowa linii energetycznych średniego i niskiego napięcia kolidujących z przebiegiem budowanej drogi S-5
67

SAT SP. Z O.O.

08.08.2017 r.

Frezowanie istniejącej drogi.
68

SP-PROJEKT STEJBACH PIOTR

03.08.2017 r.

Świadczenie usług konsultacyjnych dla pracowników i współpracowników Działu Technicznego.
69

SPIE ELBUD GDAŃSK S.A. Z KONSORCJUM: ELPERIA SP. Z O.O., SP. K., ORAZ PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE AG-MAR ENGINEERING IWONA ZAGERT

22.01.2018 r.

Kompleksowa przebudowa linii elektrycznych średniego i niskiego napięcia.
 70

STAL-MONT P&P SP. Z O.O. SP.K.

23.05.2018 r. 

Udostępnianie pracowników wraz z brygadzistą.

 
71

STARK CONSTRUCTION

10.10.2017 r.

Wykonanie prac ziemnych.
72

STRASSE BAU OMD SP. Z O.O.

11.09.2017 r.

Wykonywanie prac ziemnych.
73  STUDIO GEOTECNICO ITALIANO SRL 09.12.2016 r. Szczegółowe działania projektowe dla Projektu Wykonawczego, specyfikacje techniczne.
74  STUDIO POLUZZI 07.11.2016 r. Szczegółowe czynności projektowe dla Projektu Wykonawczego.
75 FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA TRANSPOL2 10.08.2017 r.  Wykonanie prac ziemnych. 
76 REGAN SP. Z O.O. SP. K.  01.03.2018 r. Wynajmujący zobowiązuje się wynająć Najemcy sprzęt z operatorem oraz paliwem.
77 THOMAS BETON SP. Z O.O. 01.12.2017 r. Dostawa betonu na budowę.
78 THOMAS BETON SP. Z O.O. 23.02.2018 r. Dostawa betonu na budowę w zgodności z Załącznikiem nr 1. "Cennik"i Załącznikiem nr 3. "Specyfikacja techniczna", wraz z serwisem pompowania
79 TM-TRANS TOMASZ MRÓZ    23.02.2018 r.

Świadczenie Usług Transportu piasku z kopalni Kozłowo, Górna Grupa oraz innych kopalni na żądanie Zleceniodawcy.

80 TRANS-BUDOPOL STECKI SP.J 07.12.2017 r. Świadczenie usług transportu piasku z kopalni Kozłowo oraz innych kopalni na zlecenie Zleceniodawcy.
81 TRANS-POL BŁAŻEJ PRZESPOLEWSKI 19.03.2018 r. Wynajem sprzętu wraz z operatorem i paliwem.
82 TRANSPOL 2 MARCIN WÓJCIK 14.12.2017 r. Wynajem sprzętu do prac ziemnych włącznie z operatorem i paliwem, na dodatkowe przygotowania/czynności.
83 TRASTEEL ENGINEERING POLSKA SP. Z O.O. 10.08.2017 r. Dostawa prefabrykowanej stali zbrojeniowej.
84 TRUCK-SPRZĘT JAROSŁAW KOSZUCKI 22.08.2017 r. Dostawa na budowę drogi gruzu betonowego, bez zawartości elementów szklanych, plastikowych, drewnianych, metalowych oraz niebezpiecznych środowiskowo.
85 TRUCK-SPRZĘT JAROSŁAW KOSZUCKI 17.11.2017 r. Dostawa EXW pospółki z Koronowa z kopalni dostawcy w Koronowie zawierająca wydobycie i załadowanie, wszystie pozwolenia, koncesje na wydobywanie podatki, usunięcię warstwy uprawnej, czynności związane z odnową roślinności.
86 USŁUGI BUDOWLANE "FRAME" JERZY KONWALIK 22.01.2018 r. Udostepnienie pracowników wraz z brygadzistą, wyposażonych w indywidualną odzież oraz obuwie ochronne wraz z ważnymi badaniami lekarskimi do pracy związanej z budową mostów oraz przepustów.
87 USŁUGI ROLNE Marcin Kosikowski 08.05.2018 r. Najem sprzętu wraz z operatorem i paliwem.

88

 

USŁUGI TRANSPORTOWE GABRIEL CIEPLIŃSKI 20.10.2017 r. Usługi transportu piasku z kopalni w Górnej Grupie, oraz trasnportu piasku/pospółki z kopalni w Koronowie.

89

USŁUGI TRANSPORTOWE STAN-TRUCK JAROSŁAW STANKIEWICZ 25.05.2018 r.

Transport materiału z kopalni: Kozłowo V-Kozłowo IV- Alwikor- Dźwierzno- Koronowo z uwzględnieniem transportu powrotnego.

90

USŁUGI SPRZĘTOWE BARTOSZ GALAROWICZ     24.04.2018 r.

Najem sprzętu wraz z operatorem i paliwem.

91

VIACON POLSKA SP Z O.O., w KONSORCJUM Z VIACON CONSTRUCTION SPÓŁKA Z O.O., VIACON Sp z. o.o. 09.11.2017 r. Dostawa oraz montaż stalowych konstrukcji służących do przejść dla zwierząt oraz dostawę rur HELCOR dla obiektów.

92

VIACON POLSKA Sp. z o.o.

27.04.2018 r.

Dostawa na budowę Systemu ViaBlok typ 2

93

VISUM BUDOWNICTWO Sp. z o.o. 28.11.2017 r. Udostepnienie pracowników, wyposażonych w indywidualną odzież oraz obuwie ochronne.
94 ZAKŁAD EKSPLOATACJI KRUSZYWA ŻWIROWNIA "TERRA" KSIĘŻY WERBISTÓW 04.09.2017 r. Zgoda na wydobycie piasku naturalnego z wyrobiska Udostepniającego w Górnej Grupie.
95 ZAKŁAD USŁUGOWY "JANIAK" ROBERT JANIAK 22.05.2018 r. Najem sprzętu wraz z operatorem i paliwem.
96  ZBIGNIEW BONNA 28.03.2017 r. Dostawa piasku.
97 ZIEMBUD MACIEJ BAUMGART 18.08.2017 r. Kompleksowe wykonanie obejmujące wszystkie kolizje telekomunikacyjne.

1110.08dcFF