S5 Nowe Marzy - Dworzysko
Lista zatwierdzonych podwykonawców

 

 

 

 

 

Kontynuacja projektowania i budowy drogi ekspresowej S-5 na odcinku od węzła Nowe Marzy do węzła Dworzysko

 

 L.p  Pełna nazwa podmiotu Data zatwierdzenia Zakres umowy
1
RADOSŁAW BANASZYŃSKI "BIREX" FIRMA USŁUGOWO-HANDLOWA 
14.05.2020  transport i rozładunek  kruszywa
2
ANDRZEJ KOZACZYK KO-ECO
19.05.2020  nadzór przyrodniczy 
3
 LOG TECH HUBERT SOBOLEWSKI
21.05.2020 nadzór BHP 
4
 BRZOSTEK PIOTR PROINVEST
25.05.2020 usługi informatyczne
5
 NATALIA GRĄŻAWSKA "ARCHEOLOG" USŁUGI ARCHEOLOGICZNE
25.05.2020   usługi archeologiczne
6
 JAROSŁAW CHMIELEWSKI - ZAKŁAD USŁUGOWO-HANDLOWY, BUDOWA I UTRZYMANIE DRÓG
27.05.2020 bieżące utrzymanie dróg 
7
GEO-BOR SP. Z O.O.
09.06.2020 usługi geodezyjne
8
TRANSPROJEKT GDAŃSKI SP. Z O.O.
10.06.2020 sporządzanie dokumentacji projektowej
9
FIRMA HANDLOWA "SMĘTEK" ZDZISŁAWA SMĘTEK
15.06.2020 dostawa chińskiej sklejki topolowej, recykling o podwyższonej wytrzymałości
10
PEBIT SP. Z O.O.
15.06.2020 dostawa środka adhezyjnego
11
ELPERIA SP. Z O.O. SP. K.
23.06.2020 wykonanie sieci elektroenergetycznej niskiego i średniego napięcia
12
INSTAL SP. Z O.O. SP. K.
23.06.2020 przebudowa sieci gazowej
13
MACCAFERRI POLSKA SP. Z O.O.
25.06.2020  dostawa ścian oporowych z gruntu zbrojonego w systemie MACRES
14
ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W LUBICZU SP. Z O.O.
25.06.2020 roboty wodno-kanalizacyjne
15
TQ INŻYNIERIA I MELIORACJE SP. Z O.O.
29.06.2020 wykonanie kolizji melioracyjnych 
16
ALWIKOR SP. Z O.O.
02.07.2020 dostawa piasku średniego
17
AP CHEMIE SP. Z O.O. SP. K.
02.07.2020 dostawa materiałów
18
KOPALNIE SP. J. MACIEJ BERNDT, MARCIN ZABOROWSKI
02.07.2020 dostawa materiałów (zasypka, piasek)
19
VIACON POLSKA - SP. Z O.O.
06.07.2020 dostawa murów oporowych
20
GRZEGORZ KAZIMIERCZAK "FREZDOM"
10.07.2020 frezowanie istniejącej nawierzchni
21
KNOECHELMANN POLSKA STABILIZACJA GRUNTOWA SP. Z O.O.
10.07.2020 roboty nawierzchniowe, ulepszanie zasypów
22
P.H.U. 4ROADS PIOTR PRĘTKI
13.07.2020 opracowanie dokumentacji projektowej tymczasowej organizacji ruchu
23
EMECO BUDOWNICTWO SP. Z O.O.
15.07.2020 roboty ziemne 
24
"DWD SYSTEM" SP. Z O.O.
20.07.2020 dostawa odpływów pionowych
25
EUROZNAK SP. Z O.O.
20.07.2020 tymczasowa organizacja ruchu
26
IMPEKSTIR OPERATIONS SP. Z O.O. SP. K. 
20.07.2020 dostawa materiałów kamiennych
27 
INRECO-EMULSJA SP. Z O.O.
20.07.2020 dostawa emulsji na potrzeby wykonania MCE
28 
KOMPANIA GÓRNICZA SP. Z O.O.
20.07.2020 dostawa towarów z kopalni Piława Górna
29
MOBIL SERWIS SP. Z O.O.
20.07.2020 wynajem sprzętu drobnego
 30
KONSORCJUM FIRM: P.U.H. ,,EL PROFESSIONAL" SP. Z O.O. SP. K. ORAZ P.U.H. EL PROFESSIONAL MARIUSZ MASZOTA
22.07.2020 zasilanie elektroenergetyczne, oświetlenie 
31 
PRI INŻBUD SP. Z O.O. SP. K.
22.07.2020 wykonanie ścianek szczelnych technologicznych dla obiektów mostowych wraz z projektem technologicznym 
32 
USŁUGI TRANSPORTOWE "DARIA" KRZYSZTOF CZAŁPIŃSKI
22.07.2020 wykonanie robót ziemnych w zakresie: wykopów, zasypek ław fundamentowych,  zasypek przyczółków, ułożenia rury drenarskiej i geokompozytu
 33
FIRMA BUDOWLANO-HANDLOWO-USŁUGOWA "K&J" JÓZEF JAŻDŻYK
29.07.2020 wykonanie robót ziemnych wraz z murami oporowymi w zakresie obiektów mostowych 
34
INRECO-EMULSJA SP. Z O.O.
29.07.2020 roboty drogowe w zakresie skropienia warstw z kruszywa, podbudowy bitumicznej, warstwy wiążącej 
 35
LAFARGE KRUSZYWA I BETON SP. Z O.O.
29.07.2020 dostawa kruszywa 
 36
ZBYCH-POL & MOBET SP. Z O.O.
29.07.2020 dostawa przepustów drogowych oraz skrzydeł wlotów i wylotów 
37
BERGER-BAU POLSKA SP. Z O.O. 
03.08.2020  dostawa kruszywa o ciągłym uziarnieniu 
38
BIURO USŁUGOWO-HANDLOWE ALEKSANDRA KOPCZYŃSKA
03.08.2020 wykonanie robót żelbetowych i prac wykończeniowych na obiektach mostowych
39
F.H.U. "MAKROX" SP. Z O.O.
03.08.2020 roboty ziemne
40
FUB PRZEMYSŁAW SZCZEBLEWSKI
03.08.2020 roboty ziemne i rozbiórkowe
41
P.U.H.P. "PIOSTAMAR" SP. J. BIELAWSKI MARIAN, BIELEWICZ PIOTR
03.08.2020 dostawa materiałów drobnych
42
PRO-INVEST PRZEMYSŁAW LADEMANN
10.08.2020 roboty związane z budową i dokończeniem przepustów mokrych i suchych (przejść dla zwierząt)
43
EKOBET CEMENTY SP. Z O.O.
11.08.2020 dostarczenie spoiwa drogowego STRADA
44
KACZMAREK MALEWO SP. J.
11.08.2020 dostawa rur kanalizacyjnych zewnętrznych
45
P.U. "IRTECH" KORONKA IRENEUSZ
11.08.2020 roboty związane z budową kanalizacji deszczowej
46
ATUT RENTAL SP. Z O.O.
14.08.2020 wynajem sprzętu drobnego wraz z dostawą
47 
MT INVEST SP. Z O.O. SP. K.
14.08.2020 dostawa materiałów sanitarnych
48 
PGP BAZALT S.A.
14.08.2020 dostawa kruszywa o ciągłym uziarnieniu (mieszanka 0/16 granodioryt kośmin)
 49
PRZEDSIĘBIORSWTO WIELOBRANŻOWE IKAR SŁAWOMIR CZAJKA
14.08.2020 roboty brukarskie
50
LAFARGE KRUSZYWA I BETON SP. Z O.O.
24.08.2020 dostawa kruszywa
51
VIACON POLSKA SP. Z O.O.
24.08.2020 dostawa przepustów i półek dla płazów
52
GEOPARTNER INŻYNIERIA SP. Z O.O.
24.08.2020 wykonanie pomiarów w terenie, prace kameralne dla przygotowania numerycznego modelu terenu dla całej trasy S-5
53
JAN KWIATKOWSKI PRZEM-KO PL
31.08.2020 roboty brukarskie
54
"KELLLER-POLSKA" SP. Z O.O.
31.08.2020 zaprojektowanie i wykonanie posadowienia obiektów PZ1-2a, WS1-3a; próbne obciążenia
55
PPHU "DAREK" DARIUSZ ANDRZEJEWSKI
31.08.2020 usługa transportowa
56
RUREX SP. Z O.O.
31.08.2020 dostawa materiałów sanitarnych
57
Z P  BAUCEM SP. Z O.O.
31.08.2020 dostawa popiołu lotnego Bauweg PSD 5+S, hydraulicznego spoiwa drogowego Bauweg PSD 22,5 i Bauweg PSD 12,5
58
EUGENIUSZ HENTOSZ PROAGRO
01.09.2020 wykonanie hydrosiewu oraz obsianie trawą pasa dzielącego
59
SYSTEMY I TECHNOLOGIE SP. Z O.O.
01.09.2020 dostawa polimerobetonowych prefabrykowanych gzymsów mostowych z kotwieniem prętami
60
"KAMPEX" MAJSTRZYK I SPÓŁKA SPÓŁKA JAWNA
03.09.2020 dostawa materiałów kamiennych
61
TLC RENTAL SP. Z O.O.
03.09.2020 dostawa sprzętu wraz z jego wynajmem
62
MACIEJ MALINOWSKI ARKOBI - ARCHITEKTURA KONSTRUKCJE BUDOWLANE I INŻYNIERSKIE
04.09.2020 wykonanie projektów próbnego obciążenia obiektów mostowych
63
YUCON SP. Z O.O.
04.09.2020 dostawa kruszywa 0/16 i 4/31.5 z przekruszenia destruktu mineralnego
64
PERI POLSKA SP. Z O.O.
07.09.2020 dostawa obiektów inżynieryjnych
65
AL-FREZ MARIAN GAWEŁ
10.09.2020 frezowanie istniejącej nawierzchni
66
CYGAN MAREK P.H.U. "MC TRANS"
18.09.2020 przewóz drogowy towarów, usługi załadowcze i rozładowcze
67
DWD SERVICE SP. Z O.O.
18.09.2020 wykonanie izolacji natryskowej MMA na konstrukcji betonowej wraz z warstwą szczepną pod asfalt lany
68
INTER-TEL S.C. SYSTEMY TELEKOMUNIKACYJNE I KOMPUTEROWE
18.09.2020 budowa kanału technologicznego
69
JEZIÓRSKA SPÓŁKA JAWNA
18.09.2020 humusowanie terenu, rozłożenie karp i głazów, jednokrotne koszenie terenów zielonych
70
LAFARGE CEMENT S.A.
18.09.2020 dostawa cementu
71
PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO-MONTAŻOWE STALKOR SP. Z O.O.
18.09.2020 antykorozja betonu i stali, naprawa betonu zaprawami PCC, iniekcje ciśnieniowe zarysowań konstrukcji żelbetowych
72
P.V.PREFABET KLUCZBORK S.A.
18.09.2020 dostawa materiałów
73
THYSSENKRUPP MATERIALS POLAND S.A.
18.09.2020  dostawa prefabrykowanego zbrojenia
74
USŁUGI OGÓLNOBUDOWLANE "VOL-BUD"
18.09.2020 roboty żelbetowe i prace wykończeniowe na obiektach mostowych
75
VIACON CONSTRUCTION SP. Z O.O.
18.09.2020 montaż stalowych konstrukcji z blachy falistej
76
PIOTR SZCZEBLEWSKI
23.09.2020 prace porządkowe, mycie kół samochodów, kierowanie ruchem
77
LENTAS SP. Z O.O.
29.09.2020 wykonanie projektów technologicznych wymiany łożysk na obiektach inżynierskich
78
THOMAS BETON SP. Z O.O.
29.09.2020 dostawa mieszanki betonowej
79
"DARKOP" JUSTYNA KARGOL
01.10.2020 budowa zbiorników retencyjnych i infiltracyjnych
80
KACZMAREK MALEWO SP. J.
01.10.2020 dostawa materiałów sanitarnych
81
PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE HITOR SP. Z O.O. SP. K.
01.10.2020 przewóz drogowy towarów (20 tys. ton kruszywa)
82
OLA INTERNATIONAL SP. Z O.O.
02.10.2020 dostawa AMDOR10
83
JUREX TRANS JERZY GRYCIUK
06.10.2020 usługa transportowa
84
PK KRUSZ SP. Z O.O. (ZMIANA NAZWY BAU GROUP SP. Z O.O.)
06.10.2020 roboty nawierzchniowe, ulepszanie nasypów
85
LAFARGE KRUSZYWA I BETON SP. Z O.O.
09.10.2020 dostawa kruszywa
86
NATALIA BASENDOWSKA-ZACHAR
09.10.2020 dostawa płyty JOMB
87
SIENKIEWICZ MAD-BUD SP. Z O.O.
09.10.2020 dostawa materiałów sanitarnych
88
WAG-POL PRZEMYSŁAW ŻMUDOWSKI
09.10.2020 dzierżawa sprzętu
89
ALU FORCE DANIEL POPIEL
14.10.2020 dostawa i montaż balustrad na obiektach mostowych, skarpach, przejściach serwisowych, murach oporowych
90
CYGAN MAREK P.H.U. "MC TRANS"
14.10.2020 zapewnienie sprzętu budowlanego do obsługi żwirowni
91
F.H.U. "OSKAR" BARTOSZ FIAL
14.10.2020 przewóz drogowy towarów
92
P.U.H. "JAR" JOANNA KRUSZYŃSKA
14.10.2020 roboty brukarskie
93
THOMAS BETON SP. Z O.O.
14.10.2020 dostawa mieszanki betonowej
94
ZAKŁAD DROGOWO-BUDOWLANY ROGOWO SP. Z O.O. SP. K.
14.10.2020 dostawa mieszanki mineralno-asfaltowej
95
Z P BAUCEM SP. Z O.O.
14.10.2020 dostawa mieszanki związanej cementem, niezwiązanej cementem i mineralno-cementowo-emulsyjnej
96
TSG BRUDNIK SP. Z O.O.
19.10.2020 wykonanie przełączenia hermetycznego
97
PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERYJNE "GRANIT" SP. Z O.O.
19.10.2020 wykonanie robót żelbetowych i prac wykończeniowych na obiektach mostowych
98
ALWIKOR SP. Z O.O.
20.10.2020 zakup kruszywa naturalnego (piasku naturalnego)

99
,,INTERASPHALT" SP. Z O.O.
20.10.2020 wykonanie warstwy wiążącej i ścieralnej na obiektach mostowych
100
KOPALNIE SP. J. MACIEJ BERNDT, MARCIN ZBOROWSKI
20.10.2020 dostawa kruszywa
101
ZAKŁAD DROGOWO-BUDOWLANY ROGOWO SP. Z O.O. SP. K.
20.10.2020 dostawa asfaltu twardolanego
102
STALPRODUKT S.A.
26.10.2020 dostawa barier mostowych
103
PPHU SYL-POL SŁAWOMIR RATYŃSKI
28.10.2020 przewóz drogowy towarów
104
VSL POLSKA
28.10.2020 projekt technologiczny, dostawa materiałów i wykonanie sprężenia obiektu inżynierskiego
105
EKOTECH TRADE SP. Z O.O.
29.10.2020 dostawa spoiwa drogowego TERRA
106
SECURITY SERVICE SP. Z O.O.
29.10.2020 usługi ochrony
107
KPRM INFRASRTUKTURA SP. Z O.O.
03.11.2020 dostawa, montaż, renowacja urządzeń dylatacyjnych, kompletna dokumentacja urządzeń
108
"TRANS-DROG" M. POMARAŃSKI, D. MAMROT SP. J.
03.11.2020 przewóz drogowy towarów
109
NRR GRUPA POLDIM SP. Z O.O.
05.11.2020 dostarczenie sprzętu budowlanego umożliwiającego przesiewanie materiału wraz z załadunkiem i hałdowaniem
110
KAZIMIERZ GINTER ZAKŁAD PRODUKCJI MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH ZAKŁAD PRACY CHRONIONEJ
13.11.2020 dostawa prefabrykatów betonowych
111
PPHU "DAREK" DARIUSZ ANDRZEJEWSKI
13.11.2020 usługa przewozu drogowego
112
ZAKŁAD PREFABRYKACJI BUDOWLANYCH "KOBET" HENRYK KOGUT
13.11.2020 dostawa stopni skarpowych zbrojonych klasą AIIIN
113
BOJKO-M SP. Z O.O.
25.11.2020 wykonanie robót żelbetowych i prac wykończeniowych na obiektach mostowych
114
DWD SYSTEM SP. Z O.O.
25.11.2020 odwodnienie obiektów mostowych
115
CIECH CARGO SP. Z O.O.
26.11.2020 usługi transportu kolejowego
116
NATALIA BASENDOWSKA-ZACHAR
26.11.2020 dostawa płyt JOMB 
117
PANASIUK OTYLIA FHU "ADEX"
26.11.2020 roboty porządkowe 
118
PRZEDSIĘBIORSTWO SPRZĘTU I TRANSPORTU EM-TECH SP. Z O.O.
26.11.2020 najem dźwigu 
119
IBF POLSKA SP. Z O. O.
07.12.2020 dostawa płyt MEBA na bariery drogowe
120
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE GEOTIM MAJA SOBOCIŃSKA
07.12.2020 wykonanie badań geotechnicznych
121
Z P BAUCEM SP. Z O. O.
07.12.2020 dostawa cementu
122
TLC RENTAL SP. Z O. O.
08.12.2020 dostawa sprzętu
123
VIACON POLSKA SP. Z O. O.
10.12.2020 dostawa materiałów
124
FIRMA BUDOWLANA DAMIAN RYKACZEWSKI
14.12.2020 prace zbrojarskie i ciesielsko-betoniarskie
125
VSL POLSKA SP. Z O.O.
18.12.2020 opracowanie programu sprężania, dostawa materiałów oraz wykonanie sprężania obiektu WS1-7
126
WPŻ ELBUD GDAŃSK SP. Z O. O.
18.12.2020 dostawa płyt drogowych
127
CEGIELNIA KARMELITA Z. KOKOSZA I SPÓŁKA SP. J.
23.12.2020 sprzedaż piasku średniego oraz odbiór odpadu
128
HKL BAUMASCHINEN POLSKA SP. Z O. O.
23.12.2020 najem sprzętu budowlanego bez operatora
129
SELENA S.A.
23.12.2020 dostawa papy termozgrzewalnej oraz primera do papy
130
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "GRALBET" SP. Z O. O.
28.12.2020 dostawa belek prefabrykowanych KUJAN NG oraz belek typu T21, T24
131
DPV LOGISTIC SP. Z O. O.
12.01.2021 transport płyt drogowych 
132
DPV LOGISTIC SP. Z O. O.
13.01.2021 transport płyt drogowych 
133
F.H. "SMĘTEK" ZDZISŁAWA SMĘTEK
15.01.2021 dostawa chińskiej sklejki topolowej, recykling  
134
VIACON SP. Z O. O.
22.01.2021 dostawa geosiatki TYP3, przepustu typu HELCOR i złączki karbowanej do przepustu HELCOR
135
CONFIRME SP. Z O.O.
16.02.2021 dostawa prętów stalowych 
136
FIRMA PPINVEST&DEVELOPMENT SPÓŁKA CYWILNA
16.02.2021 wykonanie przepustów 
137
BUDOWNICTWO-W
23.02.2021 dostawa geosiatki i geowłókniny 
138
TRANSPORT CIĘŻAROWY KEV-TRANS MARTIN SIECIŃSKI
24.02.2021 transport drogowy towarów 
139
ZPUH "KROLL KAROL KWIECIEŃ"
26.02.2021  dostawa desek i kantówki 
140
SENIKAL SP. Z O.O.
27.02.2021 usunięcie kolizji wodno-kanalizacyjnych, przebudowa kolizji melioracyjnych
141
EKOTECHNOLOGIE GRYGIER JĘDRASZAK SPÓŁKA JAWNA
09.03.2021 dostawa osadników i separatorów 
142
BSC CONSTRUCTION SP. Z O.O.
12.03.2021  budowa drenażu w pasie rozdziału
143
FIRMA PPINWEST&DEVELOPMENT SPÓŁKA CYWILNA
12.03.2021 montaż przepustów, wykonanie wzmocnienia podłoża 
144
SENIKAL SP. Z O.O.
19.03.2021 usunięcie kolizji wodno-kanalizacyjnych, przebudowa kolizji melioracyjnych
145
SENIKAL SP. Z O.O.
24.03.2021 montaż przepustów, wykonanie wzmocnienia podłoża 
146
F.H.U. "OSKAR" BARTOSZ FIAL
30.03.2021 budowa zbiorników retencyjnych i infiltracyjnych
147
THYSSENKRUPP MATERIALS POLAND S.A.
13.04.2021 dostawa prefabrykowanego zbrojenia 
148
BUDOWNICTWO - W
19.04.2021 dostawa georusztu o sztywnych węzłach, geotkaniny 15/15 
149
ZAKŁAD DROGOWO-PRODUKCYJNY S.C.
22.04.2021 wykonanie robót i prac wykończeniowych: nawierzchni z mieszanek asfaltowych na gorąco 
150
BEATA TUROŃ BETTUR
26.04.2021 wykonanie/montaż ogrodzeń wraz z bramami, furtkami i ogrodzeniem naprowadzajacym
151
UNIMOT S.A.
26.04.2021  sprzedaż granulatu celulozowego Antrocel G
152
ART-ROX SP. Z O.O. SP. K.
29.04.2021 wykonanie robót rozbiórkowych obiektów WS1-8, WS1-10, WS1-17, WS1-20
153
AGENCJA HANDLOWO-MARKETINGOWA ACCESS ANDRZEJ BAŁUT
24.05.2021 hałdowanie materiałów, praca koparki kołowej
154
MACIEJ WOLSZTYŃSKI PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWO-KOMUNALNYCH DRO-KOM
24.05.2021 frezowanie nawierzchni
155
MARIUSZ CHYLA - PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE TOPSS MARIUSZ JANUSZ CHYLA
25.05.2021 prace porządkowe, mycie kół samochodów, kierowanie ruchem
156
BRIDGER SP. Z O.O.
27.05.2021 betonowanie przyczółków i ustroju nośnego, wykonanie izolacji cienkiej na zimno oraz wpustów mostowych żeliwnych z odpływem
157
P2P SP. Z O.O.
01.06.2021 wykonanie robót i prac wykończeniowych na obiektach mostowych
158
F.H.U. "OSKAR" BARTOSZ FIAL
02.06.2021 zapewnienie sprzętu wraz z obsługą serwisową
159
FUB PRZEMYSŁAW SZCZEBLEWSKI
02.06.2021 zapewnienie sprzętu wraz z obsługą serwisową
160
KAMILLA MALLEK - DŹWIGI - USŁUGI KAMILLA MALLEK
02.06.2021 zapewnienie sprzętu wraz z obsługą serwisową 
161
P.P.H.U. EKO-ZIELEŃ 
02.06.2021 kompleksowe nasadzenia zieleni drogowej
162
ROBERT JANIAK - ZAKŁAD USŁUGOWY "JANIAK" ROBERT JANIAK
02.06.2021 zapewnienie sprzętu wraz z obsługą serwisową
163
TRANSPORT CIĘŻAROWY KEV-TRANS MARTIN SIECIŃSKI
08.06.2021  transport drogowy towarów
164
KRZYSZTOF GRYGLICKI - ZAKŁAD ROBÓT ZIEMNYCH I TRANSPORTOWYCH
11.06.2021 transport drogowy towarów
165
F.H.U. PATRYK WYŻLIC
18.06.2021 zapewnienie sprzętu wraz z obsługą serwisową
166
F.U.H. RICHTRANS S.C. RAFAŁ RICHTER, JAROSŁAW RICHTER
18.06.2021 zapewnienie sprzętu wraz z obsługą serwisową
167
JUREX TRANS JERZY GRYCIUK
18.06.2021 wynajem sprzętu
168
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE BIZ ZDZISŁAW ŁYSIAK
18.06.2021 transport
169
P.W. "IW-MAR" URBAŃSKA IWONA
18.06.2021 przewóz drogowy towarów
170
TOMASZ URBAŃSKI
24.06.2021  wynajem ciągnika rolniczego z beczką i szczotką
171
"AD-BUS" TRANSPORT, USŁUGI BUDOWLANE ŻMIJEWSKI DARIUSZ
05.07.2021 zapewnienie sprzętu wraz z obsługą serwisową
172
EUGENIUSZ PINIARSKI USŁUGI TRANSPORTOWE "PINIU"
05.07.2021 zapewnienie sprzętu wraz z obsługą serwisową
173
METALLURGICA ABRUZZESE S.P.A. Z SIEDZIBĄ W CONTRADA MARINA
05.07.2021 dostawa materiału ogrodzeniowego wraz z bramami, furtkami i ogrodzeniem naprowadzającym
174
ZIEMBUD - MACIEJ BAUMGART
14.07.2021 kompleksowanie wykonanie przewiertów sterowanych wraz z towarzyszącymi robotami ziemnymi, utylizacja płuczki oraz zgrzewanie rur
175
PALLEX - MAŁGORZATA CUMBROWSKA
20.07.2021 wyburzenie przyczółka obiektu WS1-12 podpora P5 
176
REGAN Sp. z o.o.
22.07.2021 zapewnienie sprzętu wraz z obsługą serwisową 
177
NRR GRUPA POLDIM Sp. z o.o.
22.07.2021 zapewnienie sprzętu wraz z obsługą serwisową 
178
YUCON Sp. z o.o.
22.07.2021  usługa transportowa
179
TRZUSKAWICA S.A.
22.07.2021  dostawa wapna palonego mielonego EN 459-1 CL 90-Q 
180
CONAN ANNA WOJCIECHOWSKA
04.08.2021 zapewnienie sprzętu wraz z obsługą serwisową
181
TRANSPORT CIĘŻAROWY MAREK KUCA
04.08.2021 usługa transportowa
182
FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA PATRYCJA ADASZAK
10.08.2021 usługa transportowa
183
WELDON Sp. z o.o.
10.08.2021 dostawa konstrukcji stalowej, wykonanie ze stali S355, zabezpieczenia antykorozyjne
184
USŁUGI TRANSPORTOWE JAN SZCZYPIOR
12.08.2021 usługa transportu belek SSA
185
GRAVPOL Sp. z o.o. Sp. k.
17.08.2021 usługa transportowa
186
ZPMB PREFABUD MARIA SKORUPA
17.08.2021 dostawa koszty zbrojeniowych
187
MICHAŁ BORUCKI - P.W. "ROBO"
14.09.2021 wynajem HDS
188
USŁUGI TRANSPORTOWE I BUDOWLANE MAREK GÓRECKI
22.09.2021  najem sprzętu wraz z paliwem
189
KOZA TRANSPORT Sp. k.
28.09.2021 usługa transportowa
190 
DORADZTWO I USŁUGI MARKETINGOWE "PROGRES" TOMASZ WÓJCIK
29.09.2021 montaż barier mostowych 
191
MAH Sp. z o.o
29.09.2021 kompleksowe wykonanie napraw oświetlenia tymczasowego
192
DIAM-BET Sp. z o.o.
29.09.2021 cięcie betonu na grubość 44 ch i długość 24 m

1110.08dcFF