S5 Nowe Marzy - Dworzysko
Lista zatwierdzonych podwykonawców

 

 

 

 

 

Kontynuacja projektowania i budowy drogi ekspresowej S-5 na odcinku od węzła Nowe Marzy do węzła Dworzysko

 

 L.p  Pełna nazwa podmiotu Data zatwierdzenia Zakres umowy
1
RADOSŁAW BANASZYŃSKI "BIREX" FIRMA USŁUGOWO-HANDLOWA 
14.05.2020  transport i rozładunek  kruszywa
2
ANDRZEJ KOZACZYK KO-ECO
19.05.2020  nadzór przyrodniczy 
3
 LOG TECH HUBERT SOBOLEWSKI
21.05.2020 nadzór BHP 
4
 BRZOSTEK PIOTR PROINVEST
25.05.2020 usługi informatyczne
5
 NATALIA GRĄŻAWSKA "ARCHEOLOG" USŁUGI ARCHEOLOGICZNE
25.05.2020   usługi archeologiczne
6
 JAROSŁAW CHMIELEWSKI - ZAKŁAD USŁUGOWO-HANDLOWY, BUDOWA I UTRZYMANIE DRÓG
27.05.2020 bieżące utrzymanie dróg 
7
GEO-BOR SP. Z O.O.
09.06.2020 usługi geodezyjne
8
TRANSPROJEKT GDAŃSKI SP. Z O.O.
10.06.2020 sporządzanie dokumentacji projektowej
9
FIRMA HANDLOWA "SMĘTEK" ZDZISŁAWA SMĘTEK
15.06.2020 dostawa chińskiej sklejki topolowej, recykling o podwyższonej wytrzymałości
10
PEBIT SP. Z O.O.
15.06.2020 dostawa środka adhezyjnego
11
ELPERIA SP. Z O.O. SP. K.
23.06.2020 wykonanie sieci elektroenergetycznej niskiego i średniego napięcia
12
INSTAL SP. Z O.O. SP. K.
23.06.2020 przebudowa sieci gazowej
13
MACCAFERRI POLSKA SP. Z O.O.
25.06.2020  dostawa ścian oporowych z gruntu zbrojonego w systemie MACRES
14
ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W LUBICZU SP. Z O.O.
25.06.2020 roboty wodno-kanalizacyjne
15
TQ INŻYNIERIA I MELIORACJE SP. Z O.O.
29.06.2020 wykonanie kolizji melioracyjnych 
16
AP CHEMIE SP. Z O.O. SP. K.
02.07.2020 dostawa materiałów
17
ALWIKOR SP. Z O.O.
02.07.2020 dostawa piasku średniego
18
KOPALNIE SP. J. MACIEJ BERNDT, MARCIN ZABOROWSKI
02.07.2020 dostawa materiałów (zasypka, piasek)
19
VIACON POLSKA - SP. Z O.O.
06.07.2020 dostawa murów oporowych
20
GRZEGORZ KAZIMIERCZAK "FREZDOM"
10.07.2020 frezowanie istniejącej nawierzchni
21
KNOECHELMANN POLSKA STABILIZACJA GRUNTOWA SP. Z O.O.
10.07.2020 roboty nawierzchniowe, ulepszanie zasypów
22
P.H.U. 4ROADS PIOTR PRĘTKI
13.07.2020 opracowanie dokumentacji projektowej tymczasowej organizacji ruchu
23
EMECO BUDOWNICTWO SP. Z O.O.
15.07.2020 roboty ziemne 
24
"DWD SYSTEM" SP. Z O.O.
20.07.2020 dostawa odpływów pionowych
25
EUROZNAK SP. Z O.O.
20.07.2020 tymczasowa organizacja ruchu
26
IMPEKSTIR OPERATIONS SP. Z O.O. SP. K. 
20.07.2020 dostawa materiałów kamiennych
27 
INRECO-EMULSJA SP. Z O.O.
20.07.2020 dostawa emulsji na potrzeby wykonania MCE
28 
KOMPANIA GÓRNICZA SP. Z O.O.
20.07.2020 dostawa towarów z kopalni Piława Górna
29
MOBIL SERWIS SP. Z O.O.
20.07.2020 wynajem sprzętu drobnego
 30
KONSORCJUM FIRM: P.U.H. ,,EL PROFESSIONAL" SP. Z O.O. SP. K. ORAZ P.U.H. EL PROFESSIONAL MARIUSZ MASZOTA
22.07.2020 zasilanie elektroenergetyczne, oświetlenie 
31 
PRI INŻBUD SP. Z O.O. SP. K.
22.07.2020 wykonanie ścianek szczelnych technologicznych dla obiektów mostowych wraz z projektem technologicznym 
32 
USŁUGI TRANSPORTOWE "DARIA" KRZYSZTOF CZAŁPIŃSKI
22.07.2020 wykonanie robót ziemnych w zakresie: wykopów, zasypek ław fundamentowych,  zasypek przyczółków, ułożenia rury drenarskiej i geokompozytu
 33
FIRMA BUDOWLANO-HANDLOWO-USŁUGOWA "K&J" JÓZEF JAŻDŻYK
29.07.2020 wykonanie robót ziemnych wraz z murami oporowymi w zakresie obiektów mostowych 
34
INRECO-EMULSJA SP. Z O.O.
29.07.2020 roboty drogowe w zakresie skropienia warstw z kruszywa, podbudowy bitumicznej, warstwy wiążącej 
 35
LAFARGE KRUSZYWA I BETON SP. Z O.O.
29.07.2020 dostawa kruszywa 
 36
ZBYCH-POL & MOBET SP. Z O.O.
29.07.2020 dostawa przepustów drogowych oraz skrzydeł wlotów i wylotów 
37
BERGER-BAU POLSKA SP. Z O.O. 
03.08.2020  dostawa kruszywa o ciągłym uziarnieniu 
38
BIURO USŁUGOWO-HANDLOWE ALEKSANDRA KOPCZYŃSKA
03.08.2020 wykonanie robót żelbetowych i prac wykończeniowych na obiektach mostowych
39
F.H.U. "MAKROX" SP. Z O.O.
03.08.2020 roboty ziemne
40
FUB PRZEMYSŁAW SZCZEBLEWSKI
03.08.2020 roboty ziemne i rozbiórkowe
41
P.U.H.P. "PIOSTAMAR" SP. J. BIELAWSKI MARIAN, BIELEWICZ PIOTR
03.08.2020 dostawa materiałów drobnych
42
PRO-INVEST PRZEMYSŁAW LADEMANN
10.08.2020 roboty związane z budową i dokończeniem przepustów mokrych i suchych (przejść dla zwierząt)
43
P.U. "IRTECH" KORONKA IRENEUSZ
11.08.2020 roboty związane z budową kanalizacji deszczowej
44
ATUT RENTAL SP. Z O.O.
14.08.2020 wynajem sprzętu drobnego wraz z dostawą
45
VIACON POLSKA SP. Z O.O.
24.08.2020 dostawa przepustów i półek dla płazów
46
GEOPARTNER INŻYNIERIA SP. Z O.O.
27.08.2020 wykonanie pomiarów w terenie, prace kameralne dla przygotowania numerycznego modelu terenu dla całej trasy S-5
47
JAN KWIATKOWSKI PRZEM-KO PL
31.08.2020 roboty brukarskie
48
"KELLLER-POLSKA" SP. Z O.O.
31.08.2020 zaprojektowanie i wykonanie posadowienia obiektów PZ1-2a, WS1-3a; próbne obciążenia
49
PPHU "DAREK" DARIUSZ ANDRZEJEWSKI
31.08.2020 usługa transportowa
50
Z P  BAUCEM SP. Z O.O.
31.08.2020 dostawa popiołu lotnego Bauweg PSD 5+S, hydraulicznego spoiwa drogowego Bauweg PSD 22,5 i Bauweg PSD 12,5

1110.08dcFF