S5 Nowe Marzy - Dworzysko
Lista zatwierdzonych podwykonawców

 

Kontynuacja projektowania i budowy drogi ekspresowej S-5 na odcinku od węzła Nowe Marzy do węzła Dworzysko

L.p Pełna nazwa podmiotu Data zatwierdzenia Zakres umowy
1 RADOSŁAW BANASZYŃSKI "BIREX" FIRMA USŁUGOWO-HANDLOWA 14.05.2020 transport i rozładunek kruszywa
2 ANDRZEJ KOZACZYK KO-ECO 19.05.2020 nadzór przyrodniczy
3 LOG TECH HUBERT SOBOLEWSKI 21.05.2020 nadzór BHP
4 BRZOSTEK PIOTR PROINVEST 25.05.2020 usługi informatyczne
5 NATALIA GRĄŻAWSKA "ARCHEOLOG" USŁUGI ARCHEOLOGICZNE 25.05.2020 usługi archeologiczne
6 JAROSŁAW CHMIELEWSKI - ZAKŁAD USŁUGOWO-HANDLOWY, BUDOWA I UTRZYMANIE DRÓG 27.05.2020 bieżące utrzymanie dróg
7 GEO-BOR SP. Z O.O. 09.06.2020 usługi geodezyjne
8 TRANSPROJEKT GDAŃSKI SP. Z O.O. 10.06.2020 sporządzanie dokumentacji projektowej
9 FIRMA HANDLOWA "SMĘTEK" ZDZISŁAWA SMĘTEK 15.06.2020 dostawa chińskiej sklejki topolowej, recykling o podwyższonej wytrzymałości
10 PEBIT SP. Z O.O. 15.06.2020 dostawa środka adhezyjnego
11 ELPERIA SP. Z O.O. SP. K. 23.06.2020 wykonanie sieci elektroenergetycznej niskiego i średniego napięcia
12 INSTAL SP. Z O.O. SP. K. 23.06.2020 przebudowa sieci gazowej
13 MACCAFERRI POLSKA SP. Z O.O. 25.06.2020 dostawa ścian oporowych z gruntu zbrojonego w systemie MACRES
14 ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W LUBICZU SP. Z O.O. 25.06.2020 roboty wodno-kanalizacyjne
15 TQ INŻYNIERIA I MELIORACJE SP. Z O.O. 29.06.2020 wykonanie kolizji melioracyjnych
16 ALWIKOR SP. Z O.O. 02.07.2020 dostawa piasku średniego
17 AP CHEMIE SP. Z O.O. SP. K. 02.07.2020 dostawa materiałów
18 KOPALNIE SP. J. MACIEJ BERNDT, MARCIN ZABOROWSKI 02.07.2020 dostawa materiałów (zasypka, piasek)
19 VIACON POLSKA - SP. Z O.O. 06.07.2020 dostawa murów oporowych
20 GRZEGORZ KAZIMIERCZAK "FREZDOM" 10.07.2020 frezowanie istniejącej nawierzchni
21 KNOECHELMANN POLSKA STABILIZACJA GRUNTOWA SP. Z O.O. 10.07.2020 roboty nawierzchniowe, ulepszanie zasypów
22 P.H.U. 4ROADS PIOTR PRĘTKI 13.07.2020 opracowanie dokumentacji projektowej tymczasowej organizacji ruchu
23 EMECO BUDOWNICTWO SP. Z O.O. 15.07.2020 roboty ziemne
24 "DWD SYSTEM" SP. Z O.O. 20.07.2020 dostawa odpływów pionowych
25 EUROZNAK SP. Z O.O. 20.07.2020 tymczasowa organizacja ruchu
26 IMPEKSTIR OPERATIONS SP. Z O.O. SP. K. 20.07.2020 dostawa materiałów kamiennych
27 INRECO-EMULSJA SP. Z O.O. 20.07.2020 dostawa emulsji na potrzeby wykonania MCE
28 KOMPANIA GÓRNICZA SP. Z O.O. 20.07.2020 dostawa towarów z kopalni Piława Górna
29 MOBIL SERWIS SP. Z O.O. 20.07.2020 wynajem sprzętu drobnego
30 KONSORCJUM FIRM: P.U.H. ,,EL PROFESSIONAL" SP. Z O.O. SP. K. ORAZ P.U.H. EL PROFESSIONAL MARIUSZ MASZOTA 22.07.2020 zasilanie elektroenergetyczne, oświetlenie
31 PRI INŻBUD SP. Z O.O. SP. K. 22.07.2020 wykonanie ścianek szczelnych technologicznych dla obiektów mostowych wraz z projektem technologicznym
32 USŁUGI TRANSPORTOWE "DARIA" KRZYSZTOF CZAŁPIŃSKI 22.07.2020 wykonanie robót ziemnych w zakresie: wykopów, zasypek ław fundamentowych, zasypek przyczółków, ułożenia rury drenarskiej i geokompozytu
33 FIRMA BUDOWLANO-HANDLOWO-USŁUGOWA "K&J" JÓZEF JAŻDŻYK 29.07.2020 wykonanie robót ziemnych wraz z murami oporowymi w zakresie obiektów mostowych
34 INRECO-EMULSJA SP. Z O.O. 29.07.2020 roboty drogowe w zakresie skropienia warstw z kruszywa, podbudowy bitumicznej, warstwy wiążącej
35 LAFARGE KRUSZYWA I BETON SP. Z O.O. 29.07.2020 dostawa kruszywa
36 ZBYCH-POL & MOBET SP. Z O.O. 29.07.2020 dostawa przepustów drogowych oraz skrzydeł wlotów i wylotów
37 BERGER-BAU POLSKA SP. Z O.O. 03.08.2020 dostawa kruszywa o ciągłym uziarnieniu
38 BIURO USŁUGOWO-HANDLOWE ALEKSANDRA KOPCZYŃSKA 03.08.2020 wykonanie robót żelbetowych i prac wykończeniowych na obiektach mostowych
39 F.H.U. "MAKROX" SP. Z O.O. 03.08.2020 roboty ziemne
40 FUB PRZEMYSŁAW SZCZEBLEWSKI 03.08.2020 roboty ziemne i rozbiórkowe
41 P.U.H.P. "PIOSTAMAR" SP. J. BIELAWSKI MARIAN, BIELEWICZ PIOTR 03.08.2020 dostawa materiałów drobnych
42 PRO-INVEST PRZEMYSŁAW LADEMANN 10.08.2020 roboty związane z budową i dokończeniem przepustów mokrych i suchych (przejść dla zwierząt)
43 EKOBET CEMENTY SP. Z O.O. 11.08.2020 dostarczenie spoiwa drogowego STRADA
44 KACZMAREK MALEWO SP. J. 11.08.2020 dostawa rur kanalizacyjnych zewnętrznych
45 P.U. "IRTECH" KORONKA IRENEUSZ 11.08.2020 roboty związane z budową kanalizacji deszczowej
46 ATUT RENTAL SP. Z O.O. 14.08.2020 wynajem sprzętu drobnego wraz z dostawą
47 MT INVEST SP. Z O.O. SP. K. 14.08.2020 dostawa materiałów sanitarnych
48 PGP BAZALT S.A. 14.08.2020 dostawa kruszywa o ciągłym uziarnieniu (mieszanka 0/16 granodioryt kośmin)
49 PRZEDSIĘBIORSWTO WIELOBRANŻOWE IKAR SŁAWOMIR CZAJKA 14.08.2020 roboty brukarskie
50 LAFARGE KRUSZYWA I BETON SP. Z O.O. 24.08.2020 dostawa kruszywa
51 VIACON POLSKA SP. Z O.O. 24.08.2020 dostawa przepustów i półek dla płazów
52 GEOPARTNER INŻYNIERIA SP. Z O.O. 24.08.2020 wykonanie pomiarów w terenie, prace kameralne dla przygotowania numerycznego modelu terenu dla całej trasy S-5
53 JAN KWIATKOWSKI PRZEM-KO PL 31.08.2020 roboty brukarskie
54 "KELLLER-POLSKA" SP. Z O.O. 31.08.2020 zaprojektowanie i wykonanie posadowienia obiektów PZ1-2a, WS1-3a; próbne obciążenia
55 PPHU "DAREK" DARIUSZ ANDRZEJEWSKI 31.08.2020 usługa transportowa
56 RUREX SP. Z O.O. 31.08.2020 dostawa materiałów sanitarnych
57 Z P BAUCEM SP. Z O.O. 31.08.2020 dostawa popiołu lotnego Bauweg PSD 5+S, hydraulicznego spoiwa drogowego Bauweg PSD 22,5 i Bauweg PSD 12,5
58 EUGENIUSZ HENTOSZ PROAGRO 01.09.2020 wykonanie hydrosiewu oraz obsianie trawą pasa dzielącego
59 SYSTEMY I TECHNOLOGIE SP. Z O.O. 01.09.2020 dostawa polimerobetonowych prefabrykowanych gzymsów mostowych z kotwieniem prętami
60 "KAMPEX" MAJSTRZYK I SPÓŁKA SPÓŁKA JAWNA 03.09.2020 dostawa materiałów kamiennych
61 TLC RENTAL SP. Z O.O. 03.09.2020 dostawa sprzętu wraz z jego wynajmem
62 MACIEJ MALINOWSKI ARKOBI - ARCHITEKTURA KONSTRUKCJE BUDOWLANE I INŻYNIERSKIE 04.09.2020 wykonanie projektów próbnego obciążenia obiektów mostowych
63 YUCON SP. Z O.O. 04.09.2020 dostawa kruszywa 0/16 i 4/31.5 z przekruszenia destruktu mineralnego
64 PERI POLSKA SP. Z O.O. 07.09.2020 dostawa obiektów inżynieryjnych
65 AL-FREZ MARIAN GAWEŁ 10.09.2020 frezowanie istniejącej nawierzchni
66 CYGAN MAREK P.H.U. "MC TRANS" 18.09.2020 przewóz drogowy towarów, usługi załadowcze i rozładowcze
67 DWD SERVICE SP. Z O.O. 18.09.2020 wykonanie izolacji natryskowej MMA na konstrukcji betonowej wraz z warstwą szczepną pod asfalt lany
68 INTER-TEL S.C. SYSTEMY TELEKOMUNIKACYJNE I KOMPUTEROWE 18.09.2020 budowa kanału technologicznego
69 JEZIÓRSKA SPÓŁKA JAWNA 18.09.2020 humusowanie terenu, rozłożenie karp i głazów, jednokrotne koszenie terenów zielonych
70 LAFARGE CEMENT S.A. 18.09.2020 dostawa cementu
71 PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO-MONTAŻOWE STALKOR SP. Z O.O. 18.09.2020 antykorozja betonu i stali, naprawa betonu zaprawami PCC, iniekcje ciśnieniowe zarysowań konstrukcji żelbetowych
72 P.V.PREFABET KLUCZBORK S.A. 18.09.2020 dostawa materiałów
73 THYSSENKRUPP MATERIALS POLAND S.A. 18.09.2020 dostawa prefabrykowanego zbrojenia
74 USŁUGI OGÓLNOBUDOWLANE "VOL-BUD" 18.09.2020 roboty żelbetowe i prace wykończeniowe na obiektach mostowych
75 VIACON CONSTRUCTION SP. Z O.O. 18.09.2020 montaż stalowych konstrukcji z blachy falistej
76 PIOTR SZCZEBLEWSKI 23.09.2020 prace porządkowe, mycie kół samochodów, kierowanie ruchem
77 LENTAS SP. Z O.O. 29.09.2020 wykonanie projektów technologicznych wymiany łożysk na obiektach inżynierskich
78 THOMAS BETON SP. Z O.O. 29.09.2020 dostawa mieszanki betonowej
79 "DARKOP" JUSTYNA KARGOL 01.10.2020 budowa zbiorników retencyjnych i infiltracyjnych
80 KACZMAREK MALEWO SP. J. 01.10.2020 dostawa materiałów sanitarnych
81 PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE HITOR SP. Z O.O. SP. K. 01.10.2020 przewóz drogowy towarów (20 tys. ton kruszywa)
82 OLA INTERNATIONAL SP. Z O.O. 02.10.2020 dostawa AMDOR10
83 JUREX TRANS JERZY GRYCIUK 06.10.2020 usługa transportowa
84 PK KRUSZ SP. Z O.O. (ZMIANA NAZWY BAU GROUP SP. Z O.O.) 06.10.2020 roboty nawierzchniowe, ulepszanie nasypów
85 LAFARGE KRUSZYWA I BETON SP. Z O.O. 09.10.2020 dostawa kruszywa
86 NATALIA BASENDOWSKA-ZACHAR 09.10.2020 dostawa płyty JOMB
87 SIENKIEWICZ MAD-BUD SP. Z O.O. 09.10.2020 dostawa materiałów sanitarnych
88 WAG-POL PRZEMYSŁAW ŻMUDOWSKI 09.10.2020 dzierżawa sprzętu
89 ALU FORCE DANIEL POPIEL 14.10.2020 dostawa i montaż balustrad na obiektach mostowych, skarpach, przejściach serwisowych, murach oporowych
90 CYGAN MAREK P.H.U. "MC TRANS" 14.10.2020 zapewnienie sprzętu budowlanego do obsługi żwirowni
91 F.H.U. "OSKAR" BARTOSZ FIAL 14.10.2020 przewóz drogowy towarów
92 P.U.H. "JAR" JOANNA KRUSZYŃSKA 14.10.2020 roboty brukarskie
93 THOMAS BETON SP. Z O.O. 14.10.2020 dostawa mieszanki betonowej
94 ZAKŁAD DROGOWO-BUDOWLANY ROGOWO SP. Z O.O. SP. K. 14.10.2020 dostawa mieszanki mineralno-asfaltowej
95 Z P BAUCEM SP. Z O.O. 14.10.2020 dostawa mieszanki związanej cementem, niezwiązanej cementem i mineralno-cementowo-emulsyjnej
96 TSG BRUDNIK SP. Z O.O. 19.10.2020 wykonanie przełączenia hermetycznego
97 PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERYJNE "GRANIT" SP. Z O.O. 19.10.2020 wykonanie robót żelbetowych i prac wykończeniowych na obiektach mostowych
98 ALWIKOR SP. Z O.O. 20.10.2020 zakup kruszywa naturalnego (piasku naturalnego)

99 ,,INTERASPHALT" SP. Z O.O. 20.10.2020 wykonanie warstwy wiążącej i ścieralnej na obiektach mostowych
100 KOPALNIE SP. J. MACIEJ BERNDT, MARCIN ZBOROWSKI 20.10.2020 dostawa kruszywa
101 ZAKŁAD DROGOWO-BUDOWLANY ROGOWO SP. Z O.O. SP. K. 20.10.2020 dostawa asfaltu twardolanego
102 STALPRODUKT S.A. 26.10.2020 dostawa barier mostowych
103 PPHU SYL-POL SŁAWOMIR RATYŃSKI 28.10.2020 przewóz drogowy towarów
104 VSL POLSKA 28.10.2020 projekt technologiczny, dostawa materiałów i wykonanie sprężenia obiektu inżynierskiego
105 EKOTECH TRADE SP. Z O.O. 29.10.2020 dostawa spoiwa drogowego TERRA
106 SECURITY SERVICE SP. Z O.O. 29.10.2020 usługi ochrony
107 KPRM INFRASRTUKTURA SP. Z O.O. 03.11.2020 dostawa, montaż, renowacja urządzeń dylatacyjnych, kompletna dokumentacja urządzeń
108 "TRANS-DROG" M. POMARAŃSKI, D. MAMROT SP. J. 03.11.2020 przewóz drogowy towarów
109 NRR GRUPA POLDIM SP. Z O.O. 05.11.2020 dostarczenie sprzętu budowlanego umożliwiającego przesiewanie materiału wraz z załadunkiem i hałdowaniem
110 KAZIMIERZ GINTER ZAKŁAD PRODUKCJI MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH ZAKŁAD PRACY CHRONIONEJ 13.11.2020 dostawa prefabrykatów betonowych
111 PPHU "DAREK" DARIUSZ ANDRZEJEWSKI 13.11.2020 usługa przewozu drogowego
112 ZAKŁAD PREFABRYKACJI BUDOWLANYCH "KOBET" HENRYK KOGUT 13.11.2020 dostawa stopni skarpowych zbrojonych klasą AIIIN
113 BOJKO-M SP. Z O.O. 25.11.2020 wykonanie robót żelbetowych i prac wykończeniowych na obiektach mostowych
114 DWD SYSTEM SP. Z O.O. 25.11.2020 odwodnienie obiektów mostowych
115 CIECH CARGO SP. Z O.O. 26.11.2020 usługi transportu kolejowego
116 NATALIA BASENDOWSKA-ZACHAR 26.11.2020 dostawa płyt JOMB
117 PANASIUK OTYLIA FHU "ADEX" 26.11.2020 roboty porządkowe
118 PRZEDSIĘBIORSTWO SPRZĘTU I TRANSPORTU EM-TECH SP. Z O.O. 26.11.2020 najem dźwigu
119 IBF POLSKA SP. Z O. O. 07.12.2020 dostawa płyt MEBA na bariery drogowe
120 PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE GEOTIM MAJA SOBOCIŃSKA 07.12.2020 wykonanie badań geotechnicznych
121 Z P BAUCEM SP. Z O. O. 07.12.2020 dostawa cementu
122 TLC RENTAL SP. Z O. O. 08.12.2020 dostawa sprzętu
123 VIACON POLSKA SP. Z O. O. 10.12.2020 dostawa materiałów
124 FIRMA BUDOWLANA DAMIAN RYKACZEWSKI 14.12.2020 prace zbrojarskie i ciesielsko-betoniarskie
125 VSL POLSKA SP. Z O.O. 18.12.2020 opracowanie programu sprężania, dostawa materiałów oraz wykonanie sprężania obiektu WS1-7
126 WPŻ ELBUD GDAŃSK SP. Z O. O. 18.12.2020 dostawa płyt drogowych
127 CEGIELNIA KARMELITA Z. KOKOSZA I SPÓŁKA SP. J. 23.12.2020 sprzedaż piasku średniego oraz odbiór odpadu
128 HKL BAUMASCHINEN POLSKA SP. Z O. O. 23.12.2020 najem sprzętu budowlanego bez operatora
129 SELENA S.A. 23.12.2020 dostawa papy termozgrzewalnej oraz primera do papy
130 PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "GRALBET" SP. Z O. O. 28.12.2020 dostawa belek prefabrykowanych KUJAN NG oraz belek typu T21, T24
131 DPV LOGISTIC SP. Z O. O. 12.01.2021 transport płyt drogowych
132 DPV LOGISTIC SP. Z O. O. 13.01.2021 transport płyt drogowych
133 F.H. "SMĘTEK" ZDZISŁAWA SMĘTEK 15.01.2021 dostawa chińskiej sklejki topolowej, recykling
134 VIACON SP. Z O. O. 22.01.2021 dostawa geosiatki TYP3, przepustu typu HELCOR i złączki karbowanej do przepustu HELCOR
135 CONFIRME SP. Z O.O. 16.02.2021 dostawa prętów stalowych
136 FIRMA PPINVEST&DEVELOPMENT SPÓŁKA CYWILNA 16.02.2021 wykonanie przepustów
137 BUDOWNICTWO-W 23.02.2021 dostawa geosiatki i geowłókniny
138 TRANSPORT CIĘŻAROWY KEV-TRANS MARTIN SIECIŃSKI 24.02.2021 transport drogowy towarów
139 ZPUH "KROLL KAROL KWIECIEŃ" 26.02.2021 dostawa desek i kantówki
140 SENIKAL SP. Z O.O. 27.02.2021 usunięcie kolizji wodno-kanalizacyjnych, przebudowa kolizji melioracyjnych
141 EKOTECHNOLOGIE GRYGIER JĘDRASZAK SPÓŁKA JAWNA 09.03.2021 dostawa osadników i separatorów
142 BSC CONSTRUCTION SP. Z O.O. 12.03.2021 budowa drenażu w pasie rozdziału
143 FIRMA PPINWEST&DEVELOPMENT SPÓŁKA CYWILNA 12.03.2021 montaż przepustów, wykonanie wzmocnienia podłoża
144 SENIKAL SP. Z O.O. 19.03.2021 usunięcie kolizji wodno-kanalizacyjnych, przebudowa kolizji melioracyjnych
145 SENIKAL SP. Z O.O. 24.03.2021 montaż przepustów, wykonanie wzmocnienia podłoża
146 F.H.U. "OSKAR" BARTOSZ FIAL 30.03.2021 budowa zbiorników retencyjnych i infiltracyjnych
147 THYSSENKRUPP MATERIALS POLAND S.A. 13.04.2021 dostawa prefabrykowanego zbrojenia
148 BUDOWNICTWO - W 19.04.2021 dostawa georusztu o sztywnych węzłach, geotkaniny 15/15
149 ZAKŁAD DROGOWO-PRODUKCYJNY S.C. 22.04.2021 wykonanie robót i prac wykończeniowych: nawierzchni z mieszanek asfaltowych na gorąco
150 BEATA TUROŃ BETTUR 26.04.2021 wykonanie/montaż ogrodzeń wraz z bramami, furtkami i ogrodzeniem naprowadzajacym
151 UNIMOT S.A. 26.04.2021 sprzedaż granulatu celulozowego Antrocel G
152 ART-ROX SP. Z O.O. SP. K. 29.04.2021 wykonanie robót rozbiórkowych obiektów WS1-8, WS1-10, WS1-17, WS1-20
153 AGENCJA HANDLOWO-MARKETINGOWA ACCESS ANDRZEJ BAŁUT 24.05.2021 hałdowanie materiałów, praca koparki kołowej
154 MACIEJ WOLSZTYŃSKI PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWO-KOMUNALNYCH DRO-KOM 24.05.2021 frezowanie nawierzchni
155 MARIUSZ CHYLA - PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE TOPSS MARIUSZ JANUSZ CHYLA 25.05.2021 prace porządkowe, mycie kół samochodów, kierowanie ruchem
156 BRIDGER SP. Z O.O. 27.05.2021 betonowanie przyczółków i ustroju nośnego, wykonanie izolacji cienkiej na zimno oraz wpustów mostowych żeliwnych z odpływem
157 P2P SP. Z O.O. 01.06.2021 wykonanie robót i prac wykończeniowych na obiektach mostowych
158 F.H.U. "OSKAR" BARTOSZ FIAL 02.06.2021 zapewnienie sprzętu wraz z obsługą serwisową
159 FUB PRZEMYSŁAW SZCZEBLEWSKI 02.06.2021 zapewnienie sprzętu wraz z obsługą serwisową
160 KAMILLA MALLEK - DŹWIGI - USŁUGI KAMILLA MALLEK 02.06.2021 zapewnienie sprzętu wraz z obsługą serwisową
161 P.P.H.U. EKO-ZIELEŃ 02.06.2021 kompleksowe nasadzenia zieleni drogowej
162 ROBERT JANIAK - ZAKŁAD USŁUGOWY "JANIAK" ROBERT JANIAK 02.06.2021