S5 Nowe Marzy - Dworzysko
Lista zatwierdzonych podwykonawców

Mając na względzie zabezpieczenie interesów wszystkich stron biorących udział w realizacji kontraktów na inwestycje drogowe, GDDKiA O/Bydgoszcz organizuje spotkania pomiędzy przedstawicielami inwestora, a podwykonawcami, dostawcami, usługodawcami.

 

Najbliższe spotkanie odbędzie się w czwartek 20 grudnia 2018 r. w godzinach od 10.00-12.00 w siedzibie GDDKiA w Bydgoszczy na ul. Fordońskiej 6.

Prosimy o potwierdzenie telefoniczne udziału w w/w spotkaniu najpóźniej do dnia 14 grudnia 2018 r. - pod numerem telefonu: 52 323 45 00

 

 

 

Uwaga!   Ważne informacje dla podwykonawców - kliknij

 

 L.p  Pełna nazwa podmiotu Data zatwierdzenia Zakres (skrócony)
1 Altom Tour Sp. z o.o. 27.09.2018 r. Dostawa kruszywa.
2 AMSC Laboratorium Technologiczne Materiałów Budowlanych Sp. z o.o.
09.05.2018 r. Usługi polegające na kontroli betonu wyprodukowanego na Mobilnej Wytwórni Betonu Lafarge w Sulnówku.
3 ALWIKOR SP. Z O.O. 01.08.2018 r. Sprzedaż kruszywa naturalnego
4 ANKAR RAFAŁ WOJCIECHOWSKI 19.03.2018 r. Wynajem sprzętu wraz z operatorem i paliwem.
5 ANTARES ROMANIUK DZMITRY 22.01.2018 r. Udostępnienie pracowników wraz z brygadzistą, wyposażonych w indywidualną odzież oraz obuwie ochronne wraz z ważnymi badaniami lekarskimi do pracy związanej z budową mostów oraz przepustów.
6 ATLA MACIEJ OTULAK 25.09.2017 r. Wykonanie prac sanitarnych.
7 ATLA MACIEJ OTULAK 26.09.2017 r. Kompleksowe wykonanie obejmujące wszystkie kolizje instalacji wodnych i sanitarnych.
8 ATUT RENTAL Sp. zo.o. 25.09.2018 r. Wynajem maszyn i urządzeń budowlanych.
9 BUDMEL WOJCIECH ŻUK 24.01.2018 r. Kompleksowa przebudowa urządzeń melioracyjnych, kolidujących z przebiegiem budowanej drogi S5.
10

B2 SP Z O.O.

28.06.2018 r.

Dostawa i montaż mostowych łożysk.

11  CEGIELNIA KARMELITA, Z. KOKOSZKA SP.J. 5.06.2017 r. Udostępnienie złoża oraz zezwolenie na prace wydobywcze piasku.
12

DŹWIG USŁUGI KAMILLA MALLEK

21.06.2018 r. Najem sprzętu z operatorem oraz paliwem.
13

DACHMET SP. Z O.O.

03.09.2018 r. Wykonanie izolacji obiektów mostowych oraz przepustów z papy termozgrzewalnej oraz dostarczenie materiałów na izolacje na dylatacjach.
14

DOKA POLSKA SP. Z O.O.

09.03.2018 r. Wynajem i zakup elementów szalunku, rusztowań i elementów od DOKA
15

DROMAXX SP Z O.O.

10.10.2018 r. Najem sprzętu z operatorem.
16  ECO-POL SP. Z O.O. 21.06.2017 r. Dostawa piasku.
17 ELIKOPOL BK Sp. z o.o. 21.12.2017 r. Dostawa na budowę geowłókniny do wymiany gruntu i kolumn.
18 P.P.H.U EKO-ZIELEŃ DASZKOWSKI ADRIAN 17.07.2017 r. Wycinka i karczowanie korzeni kolidujących z projektowanym przebiegiem drogi ekspresowej S5.
19 P.P.H.U SYLPOL SŁAWOMIR RATYŃSKI 21.11.2018 r. Świadczenie usług transportu.
20 EKOTECH TRADE SP Z O.O. 28.12.2017 r. Dostawa na budowę drogi spoiwa Terfra 15 i Terfa 25.
21 ENERGA-OPERATOR S.A. ODDZIAŁ W TORUNIU 16.08.2017 r. Określenie praw i obowiązków stron związanych z realizacją i finansowaniem przebudowy urządzeń elektroenergetycznych.
22 EMARF PIOTR KONOWALIK 17.04.2018 r.

Najem sprzętu wraz z operatorem i paliwem.

23 EUROPEA 92 S.P.A. 04.10.2018 r.

Wynajem sprzętu wraz z operatorem oraz całą dokumentacją niezbędną do transportu.

24 EUROZNAK S.C. T. BYCZEK 07.07.2017 r. Kompletna tymczasowa organizacja ruchu.
25 FABRYKA WAG KALISTO SP. Z O.O. 02.08.2017 r. Dostawa na budowę i instalacja wag samochodowych.
26 FHU MARIUSZ KUSIOŁEK 27.03.2018 r. Wynajem sprzętu.
27  GEOGLOB SP. Z O.O. 19.10.2016 r. Opracowanie map sytuacyjno-wysokościowych, wykonanie projektu.
28 GEOPROGRAM WOJCIECH ANDRZEJEWSKI 10.08.2017 r. Badania geotechniczne podczas wykonywania prac.
29

GIBAS- Dźwigi Adam Gibas

08.05.2018 r. Wynajem dźwigu wraz z operatorem i paliwem.
30  GT PROJEKT SP. Z O.O & CO. SP.K 14.11.2016 r. Opracowanie prac geologicznych.
31 HARD-COMP LAR MICHAŁ 24.10.2017 r. Udostępnianie pracowników wraz z brygadzistą wyposażonych w indywidualną odzież oraz obuwie ochronne.
32

HERKULES S.A

25.05.2018 r. Najem sprzętu z operatorem.
33  HGS CONSULTING SP. Z O.O. 03.11.2016 r. Badania geotechniczne.
34  HSE CONSULTING SP. Z O.O.  06.03.2017 r. Zapewnienie nadzoru nad zgodnością działań Wykonawcy i jego partnerów.
35  HTI SP. Z.O.O CENTRUM SP.K 18.05.2017 r. Dostawa prefabrykowanych elementów skrzyniowych ze skrzydełkami prefabrykowanymi oraz półkami.
36  INSTYTUT BADAWCZY MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH SP. Z O.O. 21.02.2017 r. Kompletna obsługa wykonania wszystkich badań przewidzianych w PFU.
37 INTER GROUP POLSKA SP. Z O.O. 10.08.2017 r. Wykonanie czynności fizycznej ochrony mienia zaplecza budowy.
38

INRECO-EMULSJE SP. Z O.O.

11.06.2018 r. Dokonywanie przed Dostawcę na rzecz Odbiorcy dostaw następującego asortymentu : Kationowa emulsja asfaltowa C60B10ZM/R.
39

IMPRESSION SP. Z O.O.

20.02.2018 r.

Wykonawca zleca, a Podwykonawca przyjmuje do wykonania MCE maszyną stacjonarną KMA odcinki , i Stabilizacja gruntu odcinków.

40 IRBUD SŁAWOMIR GARLEJ 21.12.2017 r. Świadczenie usług transportu piasku z kopalni Kozłowo.
41 JAROSŁAW CHMIELEWSKI ZAKŁAD USŁUGOWO-HANDLOWY BUDOWA I UTRZYMANIE DRÓG 30.10.2017 r. Utrzymanie drogi.
42  JUSTYNA MYŚKIEWICZ-NOWACKA, CENTRUM USŁUG JUSTYNA MYŚKIEWICZ 09.12.2017 r. Inwentaryzacja istniejących dróg i budynków.
43  KO-ECO ANDRZEJ KOZACZYK 09.12.2017 r. Nadzór przyrodniczy.
44 KPRM Infrastruktury 14.09.2018 r. Dostawa i montaż modułowych urządzeń dylatacyjnych.
45 KPRM Infrastruktury 21.11.2018 r. Dostawa i montaż łożysk elastomerowych.
46 LAFARGE KRUSZYWA I BETON SP. Z O.O. 02.11.2017 r. Dostawa na budowę materiałów budowlanych.
47 LAFARGE CEMENT S.A 02.11.2017 r. Dostawa na budowę materiałów budowlanych.
48 LAFARGE CEMENT S.A, RS BETON SERWIS 16.11.2017 r. Kompleksowa usługa relokacji i montażu wytwórni betonu LIEBHERR MOBIL MIX.
49 LS CONSTRACTING SP. Z O.O. 11.12.2017 r. Świadczenie usług transportu z kopalni Kozłowo i Górna Grupa i do innych kopalni Zleceniodawcy.
50 LS CONTRACTING   SP. Z O.O. 27.02.2018 r.   Najem sprzętu wraz z operatorem i paliwem oraz Dokumentacją Techniczną oraz wszystkie niezbędne dokumenty dotyczące transportu, jak również całą dokumentację wymaganą w Kontrakcie Głównym.
51 MACCAFERRI POLSKA SP. Z O.O 07.11.2017 r. Dostawa na budowę geotkaniny PET dla wzmocnienia gruntu.
52

MACCAFERRI POLSKA Sp. z o.o., a THOMAS BETON Sp. z o.o.

07.08.2018 r.

Wykonanie prefabrykatów betonowych systemem Macres.

53

MACCAFERRI POLSKA SP. Z O.O. A THOMAS BETON SP. Z O.O.

07.08.2018 r.

Wykonanie prefabrykatów betonowych systemem Macres.

54 MACIEJ BERNDT MARCIN ZABOROWSKI SP. J. 05.12.2017 r.

Dostawa EXW pospółki z kopalni Dostawcy w m. Dźwierzno, zawierająca: wydobycie i załadowanie, mieszanie i wszystkie pozwolenia/koncesje na wydobywanie, podatki, usunięcie warstwy uprawnej, czynności związane z odnową roślinności, waga.

55 MAPEI Polska Sp. z o.o. 25.09.2018 r.

Dostawa na budowę produktów Mapei w oparciu o "listę cen jednostkowych".

56 MASZYNY BUDOWLANE SKIBIŃSCY SP. Z O.O. 21.08.2018 r.

Najem sprzętu z operatorem.

57

M&D S.R.L.

03.07.2018 r.

Udostępnianie czterech wyspecjalizowanych brygadzistów oraz dwóch kierowników zespołów.

58  MOSTY GDAŃSK SP. Z O.O. 19.10.2016 r. Opracowanie Projektu Przedsięwzięcia i sporządzenie Dokumentów Wykonawcy.
59 NIWELATOR BYDGOSZCZ SP. Z O.O. 25.07.2017 r. Wyburzenie budynków kolidujących z projektowanym przebiegiem drogi ekspresowej S5.
60 NIWELATOR BYDGOSZCZ A PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE WABUD ADRIAN DAJNIK 29.12.2017 r. Wynajmujący oddaje do dyspozycji Najemcy maszyny oraz gwarantuje dysponowanie operatorami tych maszyn.
61 NIWELATOR BYDGOSZCZ SP. Z O.O. A FIRMĄ ECO-POL SP. Z O.O. 12.01.2018 r. Wykonanie demontażu i utylizacji elementów budynków zawierających azbest we wszystkich obiektach będących przedmiotem rozbiórki .
62 NIWELATOR BYDGOSZCZ SP.Z O.O. A PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE WABUD ADRIAN DAJNIAK 29.01.2018 r. Wynajmujący oddeleguje od 2 do 8 pracowników do wykonywania prac w ramach zlecenia uzyskanego przez Najemcę.
63 NIWELATOR BYDGOSZCZ SP. Z O.O. A PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE PK BUD PRZEMYSŁAW KOZŁOWSKI 31.01.2018 r. Wynajmujący oddeleguje od 2 do 8 pracowników do wykonywania prac w ramach zlecenia uzyskanego przez Najemcę.
64 NIWELATOR BYDGOSZCZ SP. Z O.O. A PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE PRZEBUD KAROLINA KOZŁOWSKA 31.01.2018 r. Wynajmujący oddeleguje od 2 do 8 pracowników do wykonywania prac w ramach zlecenia uzyskanego przez Najemcę.
65 OLAN POŁUDNIE SP. Z O.O. 31.08.2018 r. Dostawa emulsji bitumicznych wraz z wykonaniem skropień międzywarstwowych.
66 PAWEŁ KULA 03.08.2017 r. Świadczenie usług konsultacyjnych dla pracowników i współpracowników Działu Technicznego.
67 

PASCAL PREFABRYKATY SP. Z O.O.

14.06.2018 r.

Usługi polegające na dostawie na budowę prefabrykowanych studni oraz wpustów do kanalizacji deszczowej.

68  PBG OIL AND GAS SP. Z O.O. 07.06.2016 r. Kompleksowe opracowanie projektu przebudowy sieci gazowej.
69 PEKABEX BET S.A. 27.04.2018 r. Dostawa na budowę belek mostowych MG.
70

PM BUDOWNICTWO PAWEŁ MISTERKA

22.05.2018 r.

Transport materiału z kopalni: Kozłowo V-Kozłowo IV- Alwikor- Dźwierzno- Koronowo z  uwzględnieniem transportu powrotnego.

71

PHU HAMER Piotr Korfini

17.10.2018 r.

Wykonanie odwodnienia wykopów igłofiltrami i pompami.

72 

PHU INMA SP. Z O.O.

03.08.2018 r.

Udostępnienie pracowników wraz z brygadzistą.

73

P.H.U KRYSMET Krystian Zieliński

10.09.2018 r.

Montaż barier typ SP słupki wbijane w pobocza gruntowe z zastosowaniem nowych połączeń śrubowych oraz montaż barier SP słupki IPE 100 lub 1400-1900 wbijane z nawierzchnią asfaltową.

74 P.H.U 4ROAD PIOTR PRĘTKI 25.09.2017 r. Opracowanie projektów tymczasowej organizacji ruchu dla prac związanych budową drogi ekspresowej S5.
75 P.H.U Transkop Grzegorz Ćmielarz 14.03.2018 r.

Świadczenie usług transportu piasku  z kopalni Kozłowo.

76

P.H.U. TRANS-SPED

05.04.2018 r.

Najem sprzętu wraz z operatorem i paliwem

77 

P.H.U. KRZYSZTOF POLAK

07.06.2018 r.

Najem ciężarówki z dźwigiem (7 ton) z operatorem i paliwem.

78 P.P.H.U "MARWOOD" MARCIN MIŚ 02.11.2017 r. Udostępnienie pracowników wraz z brygadzistą, wyposażonych w indywidualną odzież oraz obuwie ochronne.
79 P.P.H.U "MARWOOD"  MARCIN MIŚ, A "JACBUD" JACEK SKOWROŃSKI 26.02.2018 r. Udostępnianie pracowników wraz z brygadzistą,wyposażonym w indywidualną odzież oraz obuwie ochronne wraz z ważnymi badaniami lekarskimi do pracy związanej z budową mostów oraz przepustów.
80 PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "DIAMENT" S.C. GRZEGORZ URBANOWICZ 27.04.2018 r. Roboty rozbiórkowe na obiekcie WS1-19 zgodnie ze STWiOR oraz zgodnie z okreslonymi obowiązkami Podwykonawcy.
81

PLASTIMEX SP. Z O.O.

14.06.2018 r. Dostawa rur do kanalizacji deszczowej.
82 PP-H GRALBET Sp. z o.o. 08.05.2018 r. Dostawa na budowę belek prefabrykowanych typu Kujan.
83 PPI CHROBOK S.A. 29.12.2017 r. Wykonanie stałych oraz tymczasowych ścianek szczelnych dla obiektów posadowienia obiektów mostowych, wykonanych z materiału dostarczonego przez Podwykonawcę.
84 PPI CHROBOK S.A 19.04.2018 r.

Wykonanie pali betonowych o średnicy 400 mm z technologią FDP, dla konsolidacji nasypu.

85  POLSERVICE GEO SP. Z O.O.  16.12.2016 r. Obsługa geodezyjna budowy.
86 PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE IW-MAR IWONA URBAŃSKA 08.02.2018 r.

Świadczenie usług transportu piasku z kopalni Kozłowo, Górna Grupa, Dźwierzno, Koronowo oraz innych kopalni na żądanie Zleceniodawcy.

87 PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "FALCOS" PIOTR OSSOWSKI 19.11.2018 r.

Budowa zbiorników retencyjnych i infiltracyjnych.

88

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "LIBRA"

29.05.2018 r.

Udostępnianie zwykłych oraz wyspecjalizowanych pracowników wraz z brygadzistą.

89

PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERYJNE INSTAL SP.Z O.O. SP. KOMANDYTOWA

05.06.2018 r. 

Kompleksowe usunięcie kolizji gazowych w sekcji 1  zgodnie z projektem wykonawczym

90

REGAN SP Z O.O. SP. K.

23.08.2018 r.

Najem sprzętu wraz z operatorem.

91

RINKON SP. Z O.O.

14.08.2018 r.

Wykonanie części systemu kanalizacji deszczowej.

92 

RIVECO GENERALSIDER SPA

17.07.2018 r.

Dostawa rur stalowych OD mm 219,1 x wag 8 mm do elementów sieci gazowej.

93

SALI - SALAMON KRZYSZTOF

07.11.2018 r.

Najem sprzętu z obsługą.

94  S.T.I. POLSKA SP. Z O.O. 09.12.2016 r. Architektoniczny i konstrukcyjny projekt wszystkich obiektów inżynierskich.
95 SA GROUP SP Z O.O SP. K 30.11.2018 r. Udostępnianie pracowników wraz z brygadzistą.
96

 SAG ELBUD GDAŃSK S.A.

22.09.2016 r.

Wykonanie przebudowy linii WN z drogą S5 (projekt techniczny, roboty).
97

SAG ELBUD GDAŃSK S.A.

08.09.2017 r.

Kompleksowa przebudowa linii energetycznych średniego i niskiego napięcia kolidujących z przebiegiem budowanej drogi S-5
98

SAT SP. Z O.O.

08.08.2017 r.

Frezowanie istniejącej drogi.
99

S.C Tiefebau gmbh

25.09.2018 r.

Usługi polegające na udostępnianiu pracowników wraz z brygadzistą.
100

SOLID S.A.

22.10.2018 r.

Wykonanie czynności fizycznej ochrony mienia zaplecza budowy.
101 SIKA- Poland Sp. z o.o. 19.11.2018 r. Dostawa na budowę produktów Sika.   
102

SP-PROJEKT STEJBACH PIOTR

03.08.2017 r.

Świadczenie usług konsultacyjnych dla pracowników i współpracowników Działu Technicznego.
103

SPIE ELBUD GDAŃSK S.A. Z KONSORCJUM: ELPERIA SP. Z O.O., SP. K., ORAZ PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE AG-MAR ENGINEERING IWONA ZAGERT

22.01.2018 r.

Kompleksowa przebudowa linii elektrycznych średniego i niskiego napięcia.
104

STAL-MONT P&P SP. Z O.O. SP.K.

23.05.2018 r. 

Udostępnianie pracowników wraz z brygadzistą.

 
105

STARK CONSTRUCTION

10.10.2017 r.

Wykonanie prac ziemnych.
106

STRASSE BAU OMD SP. Z O.O.

11.09.2017 r.

Wykonywanie prac ziemnych.
107  STUDIO GEOTECNICO ITALIANO SRL 09.12.2016 r. Szczegółowe działania projektowe dla Projektu Wykonawczego, specyfikacje techniczne.
108  STUDIO POLUZZI 07.11.2016 r. Szczegółowe czynności projektowe dla Projektu Wykonawczego.
109

SYSTEMY I TECHNOLOGIE SP. Z O.O.

24.07.2018 r.

Usługi polegające na dostawie na budowę desek gzymsowych.

110 FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA TRANSPOL2 10.08.2017 r.  Wykonanie prac ziemnych. 
111 REGAN SP. Z O.O. SP. K.  01.03.2018 r. Wynajmujący zobowiązuje się wynająć Najemcy sprzęt z operatorem oraz paliwem.
112 THOMAS BETON SP. Z O.O. 01.12.2017 r. Dostawa betonu na budowę.
113 THOMAS BETON SP. Z O.O. 23.02.2018 r. Dostawa betonu na budowę w zgodności z Załącznikiem nr 1. "Cennik"i Załącznikiem nr 3. "Specyfikacja techniczna", wraz z serwisem pompowania
114 TM-TRANS TOMASZ MRÓZ    23.02.2018 r.

Świadczenie Usług Transportu piasku z kopalni Kozłowo, Górna Grupa oraz innych kopalni na żądanie Zleceniodawcy.

115 TRANS-BUDOPOL STECKI SP.J 07.12.2017 r. Świadczenie usług transportu piasku z kopalni Kozłowo oraz innych kopalni na zlecenie Zleceniodawcy.
116 TRANS-POL BŁAŻEJ PRZESPOLEWSKI 19.03.2018 r. Wynajem sprzętu wraz z operatorem i paliwem.
117 TRANSPOL 2 MARCIN WÓJCIK 14.12.2017 r. Wynajem sprzętu do prac ziemnych włącznie z operatorem i paliwem, na dodatkowe przygotowania/czynności.
118 TRASTEEL ENGINEERING POLSKA SP. Z O.O. 10.08.2017 r. Dostawa prefabrykowanej stali zbrojeniowej.
119 TRUCK-SPRZĘT JAROSŁAW KOSZUCKI 22.08.2017 r. Dostawa na budowę drogi gruzu betonowego, bez zawartości elementów szklanych, plastikowych, drewnianych, metalowych oraz niebezpiecznych środowiskowo.
120 TRUCK-SPRZĘT JAROSŁAW KOSZUCKI 17.11.2017 r. Dostawa EXW pospółki z Koronowa z kopalni dostawcy w Koronowie zawierająca wydobycie i załadowanie, wszystie pozwolenia, koncesje na wydobywanie podatki, usunięcię warstwy uprawnej, czynności związane z odnową roślinności.
121 USŁUGI BUDOWLANE "FRAME" JERZY KONWALIK 22.01.2018 r. Udostepnienie pracowników wraz z brygadzistą, wyposażonych w indywidualną odzież oraz obuwie ochronne wraz z ważnymi badaniami lekarskimi do pracy związanej z budową mostów oraz przepustów.
122

USŁUGI BUDOWLANE PRZEMYSŁAW GONTARZ

29.06.2018 r.

Udostępnianie pracowników wraz z brygadzistą.

123 USŁUGI ROLNE Marcin Kosikowski 08.05.2018 r. Najem sprzętu wraz z operatorem i paliwem.

124

USŁUGI TRANSPORTOWE GABRIEL CIEPLIŃSKI 20.10.2017 r. Usługi transportu piasku z kopalni w Górnej Grupie, oraz trasnportu piasku/pospółki z kopalni w Koronowie.

125

USŁUGI TRANSPORTOWE STAN-TRUCK JAROSŁAW STANKIEWICZ 25.05.2018 r.

Transport materiału z kopalni: Kozłowo V-Kozłowo IV- Alwikor- Dźwierzno- Koronowo z uwzględnieniem transportu powrotnego.

126

USŁUGI SPRZĘTOWE BARTOSZ GALAROWICZ     24.04.2018 r.

Najem sprzętu wraz z operatorem i paliwem.

127  VEOSTALPINE WIRE AUSTRIA GmbH 26.07.2018 r.

Dostawa na budowę S5 cięgna 0,6 "normalne, wymiar 15,2 mm Fyk 1860 Mpa (o łącznej ilości szacunkowej 183,61 ton) oraz certyfikaty materiałowe Wykonawcy.

128

VIACON POLSKA SP Z O.O., w KONSORCJUM Z VIACON CONSTRUCTION SPÓŁKA Z O.O., VIACON Sp z. o.o. 09.11.2017 r. Dostawa oraz montaż stalowych konstrukcji służących do przejść dla zwierząt oraz dostawę rur HELCOR dla obiektów.

129

VIACON POLSKA Sp. z o.o.

27.04.2018 r.

Dostawa na budowę Systemu ViaBlok typ 2

130

VISUM BUDOWNICTWO Sp. z o.o. 28.11.2017 r. Udostepnienie pracowników, wyposażonych w indywidualną odzież oraz obuwie ochronne.
131 ZAKŁAD EKSPLOATACJI KRUSZYWA ŻWIROWNIA "TERRA" KSIĘŻY WERBISTÓW 04.09.2017 r. Zgoda na wydobycie piasku naturalnego z wyrobiska Udostepniającego w Górnej Grupie.

132

ZAKŁAD USŁUGOWY "JANIAK" ROBERT JANIAK 22.05.2018 r. Najem sprzętu wraz z operatorem i paliwem.
133  ZBIGNIEW BONNA 28.03.2017 r. Dostawa piasku.
134 ZIEMBUD MACIEJ BAUMGART 18.08.2017 r. Kompleksowe wykonanie obejmujące wszystkie kolizje telekomunikacyjne.

1110.08dcFF