S5 Nowe Marzy - Dworzysko
Grudzień 2020 r. - zdjęcia z ziemi