S5 Nowe Marzy - Dworzysko
Graficzna Prezentacja Robót Mostowych

WD1-1 (km 2+400)                                                                                     KP1-4A (km 11+560)                                                                                                                                                                                                                           

PZ1-1A (km 3+100)                                                                                    WS1-8 (km 14+760)

                                                                                   

WD1-2 (km 3+720)                                                                                     WS1-10 (km 16+240)

 

PZ1-2A (km 6+000)                                                                                     WS1-17 (km 20+710)    

 

WD1-3 (km 7+150)                                                                                     WS1-19 (km 21+980)                            

                                                                                                            

WD1-3B (km 7+770)                                                                                    PZ2-1A (km 24+900)

 

WS1-4 (km 9+445)