S5 Nowe Marzy - Dworzysko
Graficzna Prezentacja Robót Mostowych

 

WD1-1 (km 2+400) aktualizacja 31.01.2021 r.                                                                                                                                     

PZ1-1A (km 3+100) aktualizacja 30.06.2021 r.

WD1-2 (km 3+720) aktualizacja 30.04.2021 r. 

PZ1-2A (km 6+000) aktualizacja 31.05.2021 r.  

PZ1-2A (km 6+000) aktualizacja 31.07.2021 r.                                                                                               

WD1-3 (km 7+150) aktualizacja 30.06.2021 r. 

WD1-3 (km 7+150) aktualizacja 31.07.2021 r.        

WS1-3A (km 7+775) aktualizacja 31.07.2021 r.                                                                                                    

WD1-3B (km 7+770) aktualizacja 30.06.2021 r.      

WD1-3B (km 7+770) aktualizacja 31.07.2021 r.                                                                        

WS1-4 (km 9+445) aktualizacja 30.06.2021 r.   

WS1-4 (km 9+445) aktualizacja 31.07.2021 r.                                                                                                    

KP1-4A (km 11+560) aktualizacja 31.05.2021 r.  

KP1-4A (km 11+560) aktualizacja 31.07.2021 r.  

WS1-7 (km 14+039) aktualizacja 30.06.2021 r.

WS1-8 (km 14+760)_aktualizacja 30.06.2021 r.

WS1-10 (km 16+240) aktualizacja 31.01.2021 r.

WS1-11 (km 17+773) aktualizacja 30.06.2021 r.

WS1-11 (km 17+773) aktualizacja 31.07.2021 r.

WS1-17 (km 20+710) aktualizacja 30.04.2021 r.

WS1-19 (km 21+980) aktualizacja 30.04.2021 r.