S5 Nowe Marzy - Dworzysko
Graficzna Prezentacja Robót Mostowych

 

WD1-1 (km 2+400) aktualizacja 30.11.2020 r.                                                                                                                                     

PZ1-1A (km 3+100) aktualizacja 31.12.2020 r.

WD1-2 (km 3+720) aktualizacja 31.12.2020 r.   

PZ1-2A (km 6+000) aktualizacja 31.12.2020 r.                                                                                                    

WD1-3 (km 7+150)                                                                                                         

WD1-3B (km 7+770) aktualizacja 31.08.2020 r.                                                                                  

WS1-4 (km 9+445)                                                                                                         

KP1-4A (km 11+560) aktualizacja 31.12.2020 r.  

WS1-7 (km 14+039) aktualizacja 31.12.2020 r.

WS1-8 (km 14+760)

WS1-10 (km 16+240) aktualizacja 31.12.2020 r.

WS1-17 (km 20+710) aktualizacja 31.12.2020 r.

WS1-19 (km 21+980) aktualizacja 31.12.2020 r.

PZ2-1A (km 24+900)